Relatietherapeuten.net
Netwerk van relatietherapeuten
Relatietherapie

Tips bij culturele verschillen

culturele verschillen

 

Culturele verschillen - tips

Zoek je tips bij culturele verschillen in je relatie?

Je kunt hier:

 

  • allerlei tips verkennen.
  • reageren op tips / jouw ervaring delen.
  • en heb je zelf een goede tip, dan kun je die toevoegen.

 

Wat is jouw tip voor omgaan met culturele verschillen

 

Overzicht tips
+ tip toevoegen
Alle tips


Tip 1 - Blijf bereid om te aanvaarden en te "werken"

Culturele verschillen kunnen pas gaan opspelen nadat de eerste verliefdheidsfase voorbij is. Het gaat erom dat je bereid blijft om te aanvaarden dat liefde altijd bewust "werken" blijft, niets als vanzelfsprekend ervaart. Nieuwsgierigheid naar de ander is daarbij een van de belangrijkste investeringen.

 

Een goede relatietherapeut kan je helpen om te onderzoeken wanneer die bereidheid om te investeren naar de achtergrond is gezakt en te ontdekken wat je "tekort" komt. Leren praten met elkaar om de tekorten bewust te maken is de eerste stap naar het overbruggen van de verschillen.7

deel deze tip

Tip 2 - Onderwijs elkaar in de veel bredere geschiedenis van je volk

Vanuit het gedachtengoed van de contextuele relatietherapie ga ik eigenlijk steeds uit van culturele verschillen in een partner relatie.

 

Ik bedoel daarmee het volgende; ieder gezin heeft een eigen geschiedenis, eigen regels, eigen helden en schurken, eigen manier van dingen doen, eigen gewoonten, eigen kleur. Voor mij heeft ieder gezin een gezinscultuur.

 

Groei jij op in gezin blauw, dan zul je blauw zien, blauw doen en blauw als 'normaal' bestempelen. Als je partner opgroeit in gezin oranje, dan doet je partner oranje, kijkt oranje, en ziet oranje als 'normaal'. Op deze wijze lijkt het voor mij alsof een koppel altijd met cultuur verschil te maken heeft.

En toch is er denk ik een extra uitdaging bij relaties met een verschil in nationaliteiten en rassen. Die koppels brengen veel meer verschillen in hun relatie door een verschil in geschiedenis. Een volksgeschiedenis. Volgens mij maakt dat heel veel uit.

 

Een eerste stap lijkt mij, is om elkaar te onderwijzen over deze veel bredere geschiedenis van je volk. Daarbij kan ik mij voorstellen dat geschiedenislessen op school en uit ons land, onze blik kleuren. Probeer dus een open blik te houden, bij het beluisteren van de geschiedenis van je partner. Een mooi ondersteunend gesprek vind ik bijvoorbeeld terug in de aflevering op 5 mei 2016 van DWDD.5

deel deze tip

Tip 3 - Deel je verhaal

Voor veel mensen lucht het op als ze hun verhaal opschrijven en delen. Je kunt jouw verhaal delen op het culturele-verschillen-lotgenotenforum op deze website..


Relatietherapeuten.net

4

deel deze tip

Tip 4 - Zoek een relatietherapeut

Heb je last van de gevolgen van de culturele verschillen die spelen in jullie relatie en kom je er zelf niet meer uit? Een relatietherapeut kan je dan verder helpen.


Relatietherapeuten.net

4

deel deze tip

Tip 5 - Nieuwsgierigheid en respect

Bij grote culturele verschillen kunnen de problemen soms onoverkomelijk lijken en begint vaak het "stapelen" van de motivatie om de ander te beschuldigen van vanalles.

Spreek je nieuwsgierigheid weer aan, zoals je die had in het begin. Als je respect blijft oefenen, kan er weer gezamenlijkheid ontstaan en ergens in het midden de ruimte voor overleg en een nieuwe gezamenlijke koers.


Anoniem

2

deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 6 - Open communicatie!

Open communicatie!

Relaties waarin de partners van cultuur verschillen kunnen aantrekkelijk en heel leuk zijn. Het brengt echter vaak ook meer uitdagingen met zich mee.


Zo vallen we in eerste instantie vaak juist op 'het anders zijn' van die partner, terwijl ons dat in het structureel opbouwen van een leven samen vaak juist gaat tegenstaan.


Dit heeft onder andere te maken met de behoefte van de meeste mensen dat het leven redelijk voorspelbaar is en dat dingen niet te veel afwijken van onze verwachtingen.


Daarom is het juist in zo'n relatie des te belangrijker om duidelijk over je behoeften, verwachtingen en grenzen te communiceren. Soms voordat situaties zich voordoen en soms ter plekke.

 

Luister naar elkaar en kijk hoe je daar samen mee om kunt gaan met respect voor ieders grenzen, behoeften en verwachtingen.


Anoniem

2

deel deze tip

Tip 7 - Zie culturele verschillen als verrijking in je relatie

Culturele verschillen zijn geen obstakel maar verrijking in jullie relatie!

Spreek open over je gevoelens. Ik weet dat je het soms lastig vindt...

Als het cultureelgebonden is, dan kunnen jullie allebei daarvan leren.

Sta open voor nieuwe ervaringen, wees nieuwsgierig waarom je partner misschien heel anders over bepaalde onderwerpen denkt, dicusseer met respect.

Op deze manier vergroten jullie allebei jullie visie en blijven elkaar beter leren kennen. Culturele verschillen zijn geen obstakel maar verrijking in jullie relatie!

Anoniem

2

deel deze tip

Tip 8 - Buigen of barsten?

Wanneer je partner en jij uit verschillende kringen komen, loop je tegen cultuurverschillen aan. Misschien is hij een Limburger en kom jij uit de Bible Belt, misschien heeft hij Turkse roots en ben jij een ras-Amsterdamse, maar zelfs al kom je uit hetzelfde dorp, toch vormt ieder gezin van herkomst een eigen cultureel eiland.

Gewoontes en gebruiken zullen anders zijn. Jij eet drop en hij walgt ervan. Jij lust geen hutspot en hij eet het het liefst tweemaal per week... En soms is het even niet zo grappig. Jij bent jaloers, terwijl zij elk weekend met de vriendinnen op stap wil. Jij kust mannelijke bekenden op straat terwijl dat een no-go is voor hem. Je wordt door zijn ouders vreemd aangekeken omdat je 'gewoon jezelf' bent.

Zaak is het dan om te kijken waar je kunt buigen, beiden. Niet tot je barst, zeker niet, blijf trouw aan je kern. Maar weet dat je identiteit vaak veel flexibeler is dan je dacht -je zult wel moeten, wanneer je van elkaar houdt.

Telkens moet je in gesprek (soms na de nodige ruzie) om te horen wat de ander dwars zit. Wil je het samen goed doen, dan beweeg je wat naar elkaar toe. Luister, naar wat voor de ander altijd normaal was. Schiet niet in pure verdediging, want wat van belang is, is dat je samen tot iets nieuws komt.

Rekening houden met elkaar kan als beknottend voelen. Anderzijds leer je ook een kant van jezelf kennen die je nooit eerder geëxploreerd hebt. Lukt het hierin toch jezelf te zijn, dan heb je samen een nieuw stukje van jullie eigen cultuur gevormd.

Samen vormen jullie dan een eiland, met een eigen afstemming -wanneer je dit kunt zien als een avontuur en er samen welwillend in staat, dan gaan er niet alleen werelden voor jullie open, jullie vormen zelfs een interessante wereld op zichzelf.


2

deel deze tip

Tip 9 - Praten, nieuwsgierigheid, alsof je op reis bent

Culturele verschillen bestaan altijd, ook als je dezelfde nationaliteit hebt. Je komt uit verschillende stamgezinnen, met een andere emotionel taal, andere kerst-rituelen, andere eetgewoontes, andere opvattingen over opvoeden..

 

Elkaar gaan bestrijden gaat niet werken en misschien heb je dat al ontdekt en lees je dit met enige frustratie.

 

Praten, nieuwsgierig zijn. Alsof je op reis bent in een ander land waar je de taal niet spreekt, hoe zou jij je dan gedragen? MIsschien wat boosheid omdat je niet duidelijk gemaakt krijgt dat je vis bedoeld in plaats van vlees...

 

Na verloop van tijd leer je dat boos worden niet werkt, nadenken en aanpassen vaak wel. Ook kan er dan ineens een lach verschijnen, een schouderklopje en de volgende keer blijk je elkaars inspanning te waarderen en gaat het verduidelijken net wat sneller dan de eerste keer.

 

Nou..., zo werkt het ook met jouw partner uit dat andere land, ga op reis...1

deel deze tip

Tip 10 - Vind vanuit wederzijds respect samen een middenweg

Wanneer jouw culturele achtergrond verschilt van die van je partner, ervaar je hierdoor in het begin meestal aantrekking.

Wanneer verliefdheid echter voorbij gaat en je relatie langer duurt, ontdek je pas de werkelijke impact van deze verschillen. Daarnaast is het ook zo dat bij het bestendigen van een relatie, bijvoorbeeld door samenwonen, trouwen en/of samen ouders worden, de gewoonten uit je cultuur van herkomst bekrachtigd worden.

Het zijn immers de modellen, de voorbeelden voor waarden en gedrag die je letterlijk ‘van huis uit’ hebt meegekregen. Ze geven je bovendien het nodige houvast in een nieuwe situatie.

Maar tegelijkertijd is hierdoor de kans groot dat je elkaar niet meer begrijpt, omdat je het gevoel krijgt dat je ‘een ander’ voor je ziet dan de persoon waar je verliefd op werd.

Anderzijds gebeurt het dat belangrijke waarden en gewoonteverschillen zich aftekenen, bijv. in man-vrouw rollen, meer individuele- of groep/familiegerichte waarden en bijbehorend gedrag.

Dit kan voor een flink spanningsveld zorgen, vooral wanneer bij een van jullie de familie plots veel inspraak gaat eisen/vragen, of wanneer de gelijkwaardigheid die je eerst hebt ervaren steeds meer naar de achtergrond verdwijnt.

In de beschreven situaties is het in de allereerste plaats van belang dat je bereid bent om je open te stellen voor de culturele achtergrond en waarden van de ander, je daarin te verplaatsen, zónder het zicht op je eigen waarden te verliezen.

Het streven is altijd om vanuit wederzijds respect sámen een (voldoende) gedeelde middenweg te vinden. Je kunt hierover met je partner gewoonweg onderhandelen. Hierdoor kun je zowel trouw aan je relatie als trouw aan jezelf zijn/blijven.

Voor meer informatie over dit thema, zie het betreffende hoofdstuk in het boek ‘Partnerschap/Ouderschap’ (2017, Uitgeverij Christofoor) dat ik samen met Loïs Eijgenraam schreef.


1

deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 11 - Samen komen door communicatie, nieuwsierigheid, balans

In verliefdheid valt men juist op de verschillen van een ander. Dit is deels evolutionair bepaald; vallen op een partner die verschilt van jou geeft meer variatie en daarmee meer overlevingskans voor het nageslacht.

In de fase van verliefdheid zullen juist culturele verschillen dan ook een factor van aantrekking kunnen zijn.

In een volgende fase van de liefde, waarbij hechting een grotere rol gaat spelen, wordt juist datgene wat ons bekend is, dat wat ons vertrouwd is belangrijker. We willen ons veilig voelen en vertrouwd is veilig. Dit is vaak het punt waarop culturele verschillen voor onenigheid kunnen zorgen in een relatie.

Op dat moment is het heel belangrijk om SAMEN te blijven komen. Samen door communicatie, door nieuwsgierigheid, maar ook door balans te houden tussen het vervullen van je eigen behoeften en noden en het openstaan voor nieuwe ervaringen.

Discussies over wie er gelijk heeft of aanpassen aan de ander, ten koste van jezelf, of het proberen te veranderen van de verschillen leveren vaak toenemende spanning en frustratie op met dikwijls een onthechting van elkaar.

Anoniem

1

deel deze tip

Tip 12 - Ontwikkel jullie eigen cultuur en eigen rituelen

Wanneer je in jullie relatie al veel weten over elkaars wortels en stambomen, dan zijn jullie verschillen waarschijnlijk duidelijk geworden.

Dan nog blijven sommige verschillen soms verassen. Het verschil in humor is een voorbeeld van een verschil dat zelfs na decennia nog steeds kan verassen.

Echter, na het ontdekken van elkaars verschillen, hoort ook een ontdekkingstocht van overeenkomsten te volgen. Herkenning te vinden bij elkaar.

Deze stap is nodig om uiteindelijk ook de laatste stap te mogen nemen; de ontwikkeling van jullie eigen cultuur. Tijdens deze stap bespreken jullie samen wat jullie behouden, vieren, veranderen, opnieuw creëren. Zo ontstaan jullie eigen rituelen. Dat kan jullie nog meer doen verbinden.1

deel deze tip

Tip 13 - Maak de familiebanden overzichtelijk en zuiver

Een stel dat uit verschillende culturen komt, kan te maken krijgen met bezoek van en naar (schoon)familie in het buitenland.

(Schoon)familie op afstand is voor sommigen mensen eenzaam. En juist in die eenzaamheid kan een familieband nog meer trekken. Soms zelfs over grenzen.

Het kan daarom interessant zijn om zuiver te maken wat bij jou hoort, wat bij de ander hoort en wat bij de trekkende familieband hoort. Door deze informatie te verhelderen is de kans dat men over grenzen gaat kleiner. Daarmee is de kans dat de grensoverschrijding later tegen je wordt gebruikt ook kleiner.

Een contextueel therapeut kan je in een paar sessies helpen deze soms onoverzichtelijke hoeveelheid van familieleden weer overzichtelijk te maken.

Op die wijze kun je in de toekomst makkelijker spreken over je (schoon)familie in het buitenland. Dat maakt de eenzaamheid en de trekkracht vaak wat meer dragelijk.


1

deel deze tip

Tip 14 - Accepteer het anders-zijn van je partner

Accepteer het anders-zijn van je partner


In elke relatie spelen cultuurverschillen een rol. Je hebt immers allebei een eigen leven geleefd. Het anders-zijn van je partner is in het begin vaak aantrekkelijk, prikkelend en uitdagend.

 

Maar na de verliefdheid kan er ineens een onoverbrugbare kloof ontstaan. Je houdt van elkaar maar je begrijpt de ander ineens minder. Wat interessant en uitdagend was, roept nu irritatie op. Wat te doen?

Je partner veranderen en aanpassen aan jouw behoefte is een heilloze weg. Dat leidt vaak tot ruzies en verwijdering. Stel je voor dat je partner jou zou willen veranderen. Je weet gelijk dat dat niet gaat werken. Wat dan wel?


1. Begin bij jezelf, je eigen gedrag! Daar heb je immers de meeste invloed op.


2. Onderzoek je irritaties. Wat vind je zo erg? Waar herinnert je dat aan?


3. Ontdek de negatieve patronen in jullie relatie. Als hij/zij dat doet dan ga ik . . .


4. Reageer direct rustig als je irritatie op voelt komen, benoem wat je voelt, stapel geen emoties op.


5. Bespreek dit samen, maak er tijd voor vrij, en zoek daarvoor een prettige omgeving waar jullie je allebei goed voelen.

Dit is makkelijk opgeschreven maar zeker niet makkelijk te doen. Zeker als jullie al langer hiermee worstelen.

 

Relatietherapie kan jullie helpen om het gesprek weer op te pakken. Jullie hoeven het niet alleen te doen!1

deel deze tip

Tip 15 - Je hoeft niet alles leuk te vinden

Je hoeft niet alles leuk te vinden.


Als jullie in je relatie grote culturele verschillen hebben omdat jullie bijvoorbeeld in een ander land of zelfs op een ander continent zijn opgegroeid, kan dat voor lastige situaties zorgen.

 

Als je je best hebt gedaan om die "andere" cultuur van je partner te leren kennen en te omarmen, kunnen er eigenaardigheden zijn waar je moeite mee blijft houden.

 

Dat kan variëren van eten wat je niet lekker vind, omgangsvormen zoals boeren in gezelschap tot verschillen in normen over vreemdgaan en financiën.

Als je ondanks deze verschillen toch nog van die ene grote liefde houdt en je wilt bij elkaar blijven, wat kun je dan doen?


1. Je hoeft niet alles leuk te vinden van je partner. Liefde maakt niet blind en gevoelloos.


2. Bespreek wat je dwars zit. Doe dat op tijd, wacht niet tot je van ergernis groen aanloopt.


3. Sta open voor de reactie van je partner. Wie weet heb jij ook wel zo je eigen culturele onhebbelijkheden.


4. Als jullie aan kinderen denken, bespreek dan wat je van de ander verwacht in de opvoeding en de verzorging van jullie kind.


5. Praat met elkaar, maak er tijd voor vrij, en zoek daarvoor een prettige omgeving waar jullie je allebei goed voelen.

Dit is makkelijk opgeschreven maar zeker niet makkelijk te doen. Zeker als jullie al langer hiermee worstelen. Relatietherapie kan jullie helpen om het gesprek weer op te pakken. Jullie hoeven het niet alleen te doen!1

deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 16 - De basis begint bij jou, niet je partner

We nemen in onze relaties onze volledige pakket aan normen/ waarden, vanzelfsprekendheden, familiale en culturele vorming mee. We verwachten vaak dat 'het' gewoon werkt. Helaas doet dat het vaak niet.

Als je beseft wat je beide aan "bagage" meeneemt is het begrijpelijk dat relaties onderhouden hard werken is.

De basis begint bij jou, niet je partner. Wie ben ik en wat neem ik mee? Als jij jou gebruiksaanwijzing niet kent, hoe moet je partner die dan leren kennen?

Selma

1

deel deze tip

Tip 17 - Wat is jullie gezamenlijke route?

In relaties is het mooi om te zien hoe sommige dingen kunnen bijdragen, mensen naar een hoger niveau kunnen brengen.

Relatie hebben, onderhouden gaat gepaard met energie van verschillende partijen waarbij normen en waarden, respect voor elkaar mee spelen met liefde en warmte naar elkaar toe.

Mis je daarin op een gegeven moment de liefde, de warmte, de genegenheid naar elkaar toe. Hoe komt dit ?

Wanneer zijn jullie ieder voor zich misschien een ander pad op gegaan zonder dit te delen!
Wat is je route, wat is jullie gezamenlijke route!


1

deel deze tip

Tip 18 - Doe wat voor jullie samen werkt en goed voelt

Ieder is geboren en opgegroeid in een bepaald nestje met normen en waarden met respect naar elkaar toe. Rituelen kunnen daarbij een rol spelen. Wanneer is en voelt iets gelijkwaardig en open in een relatie.

Het mooie is dat je van verschillende culturen kunt leren, pak datgene wat je aanspreekt, het goede eruit wat voor jou goed doet, wat voor jullie samen werkt en goed voelt. Het is een ontdekkingsreis naar jezelf en jullie samen in het nu.

Wat is nou mooier om dit samen te delen!


1

deel deze tip

Tip 19 - Waardeer elkaars verschillen

Waardeer elkaars verschillen
Je hebt elkaar gekozen omdat je zo verrast was over de andere insteek. Na een tijd kunnen deze verschillen ook irritaties veroorzaken.

Je kan je onzeker gaan voelen over wat je te bieden hebt. Vaak laat je maar een deel zien, de irritatie en niet de onzekerheid.

Praat ook over je onzekerheid. Je moet de verschillende verwachtingen en de mogelijke teleurstelling daarover onder ogen zien.

Als jullie je veilig genoeg voelen om deze verschillende verwachtingen, ideeën en gevoelens leert te bespreken zul je merken dat je minder snel irriteert aan elkaars gedrag en het ervaren als een aanvulling


1

deel deze tip

Tip 20 - Verdiep jezelf in de culturele achtergrond van je partner

Verdiep jezelf in de culturele achtergrond van je partner! Ontdek, wees nieuwsgierig naar tradities en discuseer open! Op deze manier begrijp je waarschijnlijk je partner beter en het zorgt voor een betere band tussen jullie.

Anoniem

1

deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 21 - Deel je gevoelens tijdens jullie culturele ontdekkingstocht

Help je partner om beter je culturele achtergrond te begrijpen door je cultuur laten zien en praten daarover.

Deel je blijheid en andere gevoelens tijdens jullie culturele ontdekkingstocht. Het is een mooie ervaring samen en waarschijnlijk voel je later dat jullie met elkaar extra verbonden zijn.

Anoniem

1

deel deze tip

Tip 22 - Ervaar je teveel spanning, heb het er met elkaar over

Verschillen maken de wereld mooi. Als we allemaal hetzelfde zouden zijn, zou het een saaie boel zijn.

Verschil brengt leven, laat ons zien wat bijzonder is, wat ons eigen is, wat ook anders kan. In een relatie werkt dat net zo. Lijk je teveel op elkaar, dan is er weinig sprankeling.

Ben je heel verschillende, bijvoorbeeld op cultureel gebied, dan geeft dat spanning. Gezonde spanning is fijn, dan gebeurt er iets. Teveel spanning is stressvol, dan raak je uit evenwicht.

Wanneer je teveel spanning ervaart omdat jullie culturele achtergrond verschilt, dan is het goed om het daar met elkaar over te hebben. Kom je er niet goed uit, zoek dan een relatietherapeut die hierover met jullie in gesprek kan gaan.

Anoniem

1

deel deze tip

Tip 23 - Waardering

Waardeer wat ieder van jullie aan de relatie toevoegt


1

deel deze tip

Tip 24 - Nieuwsgierigheid

Wees nieuwsgierig naar de ander. Wat weet je nog niet en wat levert die informatie je allemaal op.


1

deel deze tip

Tip 25 - Eenzamer dan je denkt

Eenzamer dan je denkt.
Wanneer je een relatie hebt met een partner uit een ander land of een andere cultuur kun je er beter van uitgaat dat je je nooit werkelijk kunt inleven in wat de ander heeft achtergelaten.

Cultuurverschillen zitten tot in de nerven van je bewegingen en je woordgebruik en intonaties. Alles kan net even anders zijn.

Als er dan spanning is in je relatie kan je partner zich vervreemd voelen en meer thuisloos dan jij beseft.

Dit speelt niet alleen bij duidelijke cultuurverschillen, maar ook al als je uit een ander land komt van dichtbij. Al zijn de verschillen ogenschijnlijk kleiner, ze zijn er wel degelijk. Juist onder spanning val je terug op je veilige basis.

Als die 'ver weg' is, kan dit extra veel spanning en onzekerheid te weeg brengen.


1

deel deze tip

Heb je zelf een goede tip?

+ tip toevoegen


Tip 26 - Leg je normen en waarden niet op aan je partner

Als jij en je partner een verschillende culturele achtergrond hebben, speelt dat op heel veel manieren mee in je relatie. Op positieve maar ook op negatieve.

Positief is de verrassingsfactor die er vanaf het begin is. Je interesse wordt anders getriggerd dan wanneer je samen bent met iemand uit je eigen cultuur. Het is niet gauw saai tussen jullie.

Negatief is dat de denkwereld en het gevoel van de ander vaak vreemd en onbegrijpelijk op je overkomen.

Jullie hebben samen ervoor gekozen om als twee mensen iets eigens op te bouwen. Niet zoals het was in het ouderlijk huis van de een of in dat van de ander. Dat betekent ook dat jullie samen een nieuwe, derde vorm moeten vinden. Een eigen combinatie van de mooie en bijzondere waarden die elk van jullie meebrengt.

Zolang je de normen en waarden uit je eigen cultuur koestert en ze niet wil opleggen aan je partner, werken ze zeker positief. Voorgaande generaties vormen dan de voedingsbodem voor jouw wortels.

Van daaruit kun je de kracht halen om ondanks jullie verschillen dichtbij elkaar te zijn en te blijven.

Pas wel op dat je zelf je eigen koers blijft bepalen in plaats van dat aan ouders en andere familie over te laten.


1

deel deze tip

Tip 27 - Als kind de sterke eigenschappen van beide culturen meekrijgen

Kinderen van ouders met een verschillende culturele achtergrond hebben vaak de sterke eigenschappen van beide culturen meegekregen. Uiterlijk en innerlijk zijn ze minder beperkt. Meestal begrijpen ze meer en hebben ze bredere mogelijkheden om zich op een zelfstandige manier te ontwikkelen.

Het is belangrijk dat je en als vader en als moeder je kinderen vertelt over jouw eigen familie en ouderlijk huis. Wat is daarin voor jou goed en fijn geweest. Wat zijn de dingen die je graag overneemt en ook graag aan hen meegeeft.

Als ze wat groter zijn kun je ze ook - op hun eigen niveau - vertellen wat minder goed was in jouw ogen en waarom. Als je foto’s hebt uit je kindertijd is dat vaak een leuk en makkelijk middel om je herinneringen op te halen en voor je kinderen om zich een voorstelling te maken van de dingen die je vertelt.

Stel op jouw beurt ook vragen als je zelf een volwassen kind bent van ouders met een verschillende culturele achtergrond. Bevraag hen over hun gezin van herkomst. Die vragen zullen zowel jouzelf als je ouders verrijken.


1

deel deze tip

Tip 28 - Accepteer elkaars individualiteit

Onze individualiteit wordt mede gevormd door de cultuur waarin we zijn opgegroeid of waartoe we ons wenden. Het kan een uitdaging worden als onze partner vanuit een andere culturele achtergrond komt.
Deel je ervaringen, je gevoelens, je gedachten erover en luister naar je partner. Wat hebben jullie gemeen? Wat wordt een uitdaging?
Blijf openstaan voor nieuwe perspectieven en ontwikkelingen.
Wees creatief, zoek naar nieuwe manieren om met uitdagingen om te gaan. Blijf met elkaar verbonden.


1

deel deze tip

Tip 29 - Wij of jij en ik?

Je hebt als kind van je ouders veel meegekregen van hun cultuur. Kinderen gaan dit script voor hun leven volgen (uit loyaliteit naar hun ouders), maar als ze hun eigen keuzes willen maken, kan dat tot problemen leiden:
- je wil je ouders en andere familie niet teleurstellen
- je wil je eigen partnerkeuze maken
- je wil je eigen toekomst vorm geven op jouw manier en je ouders begrijpen dat niet
- ..........
Ga samen met een therapeut die ervaring heeft met diversiteit, onderzoeken hoe je je eigen weg kunt gaan met respect voor jouw achtergrond.deel deze tip

Tip 30 - Mooie site om cultuurverschillen te onderzoeken

Mooie site om cultuurverschillen te onderzoeken

Geert Hofstede heeft 6 culturele dimensies geformuleerd waaraan iedere cultuur zich kan staven. Heel zinvol om eens naar te kijken als je partner een verschillende culturele achtergrond heeft. Het kan bijdragen aan meer begrip voor elkaar.

https://geerthofstede.com/culture-geert-hofstede-gert-jan-hofstede/6d-model-of-national-culture/deel deze tip

Voeg zelf een tip toe


Heb je zelf een goede tip?


+ tip toevoegen

Meer tips en inspiratie

We delen ook tips en inspiratie op:
© Relatietherapeuten.net - relatietherapie en huwelijkstherapie
| Disclaimer | Privacy verklaring | Reviews | Login |