Relatietherapeuten.net
Netwerk van relatietherapeuten
Relatietherapie

Ymkje Albada | Gezinstherapie, Relatietherapie

Gezinstherapie,-Relatietherapie-Leiden
Middelstegracht 87 g
2312 TT Leiden
therapie-leiden@datzitzo.com
Stuur een bericht

✓ Ik bied ook online therapie aan

Goed dat je de stap gaat zetten.
Laat een bericht achter en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.


Naam
Woonplaats
Email
Telefoon
BerichtRelatietherapie Leiden

* Twijfel je of je relatie je nog biedt wat je ervan verwacht had? 

* Loopt het al een tijd niet goed tussen jullie? 

* Blijkt één van jullie gevoelens voor een ander te hebben? 

 

Als je beide bereid bent om je relatie nog een kans te geven, is dit een goed moment om hulp te zoeken. 

 

We gaan samen middels EFT onderzoeken welke patronen steeds terugkomen in jullie relatie en onderzoeken waar deze vandaan komen. We pakken oud zeer aan en creëren een veilige basis van waaruit jullie weer verder kunnen.  

 

 

Je relatie is altijd de moeite waard om in te investeren.

Als je voor de keus staat om door te gaan of uit elkaar te gaan, is het zinvol om er samen nog een keer goed naar te kijken. Hier help ik jullie graag bij. Ook als je het gevoel hebt dat je er samen niet uithaalt wat erin zit, kunnen we onderzoeken hoe je je relatie samen kunt verdiepen. Mijn doel is dat jullie helderheid krijgen over je relatie, zodat je van daaruit richting kunt bepalen. Die richting bepalen jullie zelf. Vaak lukt het om samen weer verder te gaan. Wanneer dat niet zo is, kan therapie helpen om op een goede manier elk je eigen weg te gaan. 

 

 

Wat gaan we doen?

We gaan samen onderzoeken welke patronen steeds terugkomen in jullie relatie en onderzoeken waar deze vandaan komen. Ik help jullie de emoties te onderkennen die spelen binnen jullie relatie en breng jullie weer met elkaar in verbinding door deze samen door te werken. We pakken oud zeer aan en creeren een basis van waaruit jullie weer verder kunnen. Deze werkwijze, die voortkomt uit de Emotionally Focused Therapy (EFT), is erg succesvol. 

 

Ik help jullie om zicht te krijgen op aangeleerd gedrag en op jullie emotionele behoeftes. We bespreken of jullie hierin iets willen veranderen. En welke invloed dit zou hebben op jullie relatie.

 

In een aantal gesprekken maken wij samen de balans op. Alle emoties mogen er zijn. Doordat jullie je verhaal kunnen doen en echt naar elkaar luisteren, kun je beter richting bepalen. Samen kijken we waar jullie staan en hoe jullie verder kunnen gaan. Dit alles in goede afstemming met jullie beiden. We bespreken wat jullie prettig vinden, wat werkt voor jullie, gaan hier samen naar op zoek en stemmen de therapie daarop af. 

 

 

Samen?

Mocht je binnen jouw relatie de enige zijn die relatietherapie wil starten, dan kunnen we samen overleggen over de mogelijkheden. Het meest zinvol is om jullie beiden als partners te begeleiden. Wanneer dat echter niet haalbaar is, kun je ook zelf voor gesprekken komen. De ervaring leert dat wanneer een iemand binnen een relatie verandert, de ander ook in beweging komt. 

Mensen uit de regio Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar, Sassenheim en verder weten mij te vinden.

Online therapie

Online therapie is mogelijk middels het AVG veilige beeldbelprogramma Cliqdoc. Wanneer hier voorkeur voor is, zijn telefonische gesprekken ook mogelijk. De kosten voor online therapie zijn gelijk aan die van gesprekken in de praktijk. 

 Mededeling inzake corona-pandemie

De praktijk blijft voorlopig geopend voor cliënten. Met elke client afzonderlijk is er overleg over de urgentie van de afspraken, de wens om deze wel of niet op dit moment voort te zetten en of dat in fysieke zin is of via online therapie. 

 

Opleidingen & registraties

Als psychosociaal therapeut ben ik aangesloten bij beroepsvereningen om een goede uitoefening van mijn beroep te waarborgen;

 

  • NFG: 8527, vakgroep VPMW
  • NVPA: B-lid, registratienr. 103935
  • NVRG: LIO-ST, NVRG-14302

 

 

Daarnaast ben ik ingeschreven bij kwaliteitsregisters, waardoor duidelijk wordt dat ik aantoonbaar voldoe aan eisen uit het werkveld;

 

  • SKJ: 100027992
  • Registerplein: GGZ agoog, registratienr. 461023233
  • Registerplein: Maatschappelijk werker, registratienr. 461023233
  • RBCZ/TCZ register: 170647R

 

 

Om als therapeut te kunnen werken, bezit ik over de noodzakelijke AGB-codes;

 

  • AGBcode onderneming: 90062537
  • AGBcode zorgverlener: 90103144

 

 

Als therapeut is het belangrijk om blijvend bij te scholen. Regelmatig volg ik opleidingen en cursussen om mijn vakkennis en vaardigheden te vergroten;

 

Opleidingen:

2019:             Verdiepingsopleiding systeemtherapie, Robert van Hennik, de Jeugdzorgacademie
2017-2018:    Basisopleiding systeemtherapie, Erik van der Elst, via De Jeugdzorgacademie

2015-2016:    Rouwbegeleidingskunde, Post HBO, Hogeschool Utrecht

2009:             T&C systeemtherapeuten, VO opleiding systeemgericht werken

 

Cursussen:

2020:     Positieve psychologie
2020:     Supervisietraject, langdurend traject, verbindend gezag.
2020:     Verbindend gezag en geweldloos verzet, het Lorentzhuis
2019:     Signs of safety, werken met het veiligheidsframe
2019:     Geef me de 5, begeleiden van mensen met autisme
2018:     Supervisie systeemtherapie, langdurend traject.

2017:     Non violence resistance (NVR), geweldloos verzet in gezinnen

2017:     Basisopleiding Emotionally Focused Therapy, EFT netwerk Nederland

2016:     Leertherapietraject i.h.k.v. opleiding Rouwbegeleidingskunde

2016:    113 online, suicidepreventie, 113 Online

2016:     Psychopathologie, DSM-V, Hogeschool Utrecht

2015:     Aandachtsfunctionaris kindermishandeling, JSO

2015:     Regenboogtraining, rouwverwerking. Maatschap van rouwtherapeuten.

2014:     Werken met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, Augeo

2013:     Oplossingsgerichte aanpak kindermishandeling (Signs of Safety, Words en Pictures).

2012:     Mentalization Based Treatment met ouders, Nederlands Psychoanalytisch Instituut

2011:     Psychopathologie volwassenen, Rino Groep Utrecht

2010:     Partnerrelatietherapie bij mensen met ASS en persoonlijkheidsproblematiek, Centrum Autisme

2009:     Kinder- en jeugd psychopathologie, Rino Noord Holland

 

 

Mijn hele werkende leven ben ik al in gesprek met mensen op een professionele manier;

 

2017- heden:    Gezinstherapeut (systeemtherapeut i.o.) Kinder- en Jeugdpsychiatrie Curium te Oegstgeest

2016-2017:    Ouderbegeleider bij GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd te Alphen aan de Rijn.

2014- 2017:    Maatschappelijk werker bij het Rijnlands Revalidatiecentrum te Leiden.

2009- 2014:    Ouderbegeleidster bij GGZ Rivierduinen Kinderen en Jeugd te Alphen aan de Rijn.

2005-2008:    Gezinsbegeleidster bij Cardea, campus Leiden,

2002-2004:    Gezinsbegeleidster bij de Naschoolse Dagbehandeling Leiden , De Bruggen, nu Ipse De Bruggen.

2002-2004:    Ouderbegeleidster bij het Medisch Kleuterdagverblijf Margriet , Cardea.Registraties

Specialisaties

- Verdiepen van je relatie

Wat de reden ook is dat je langskomt voor relatietherapie, het doel is altijd om je relatie te verdiepen. Om meer tot elkaar te komen, je veiliger te voelen bij elkaar, meer intimiteit te ontwikkelen, seksualiteit weer op gang te brengen. Dat is dus waar de gesprekken altijd op gericht zullen zijn. - Aandacht voor het gezin

Vaak zijn de stellen die langskomen ook ouders van kinderen. Het komt regelmatig voor dat er zorgen zijn omtrent de kinderen. Problemen in je relatie ontstaan nu eenmaal eerder wanneer de stress toeneemt. En kinderen zijn een grote bron van plezier voor ouders, maar ook van zorg. Om die reden bespreken we ook altijd hoe het gaat in het gezin en met de kinderen. Zijn daar zaken die energie kosten? Wat zijn de zorgen? Wat kan ermee gedaan worden? Door mijn ervaring in het werken met kinderen, jongeren en gezinnen binnen de jeugdzorg en jeugdpsychiatrie, kan ik vaak meedenken in wat er aan de hand zou kunnen zijn en wat er mogelijk is. Wanneer hier stappen zijn gezet, kan dit ouders de rust geven om weer meer aan hun partner-zijn toe te komen. Dan krijgt dat weer meer aandacht en kunnen we verder aan het relatie-stuk. - Werken aan voorwaarden

Zoals het hebben van kinderen een bron van vreugde, maar ook van zorg kan zijn, zo kunnen er ook andere dingen zijn in het leven van stellen die energie kosten. We kijken altijd breder dan puur naar de relatie. Hoe gaat het binnen de familie? Op het werk? In de vrije tijd? Op verschillende gebieden kan er sprake zijn van zorgen. We onderzoeken waarom het lastig is, wat eraan te doen is en hoe er meer rust in kan komen. Op die manier creeeren we een rustig veld voor de relatie, waarin er tijd en energie is om hiermee aan de slag te gaan en de verdieping te bereiken die gewenst is.

De meest behandelde relatieproblemen in mijn praktijk:


Waarom komen stellen bij mij voor relatietherapie?

 

- Elkaar uit het oog verloren

Een veelvoorkomend probeem en niet vreemd wanneer je lang bij elkaar bent. Je kent elkaar door en door, bent gewend aan elkaar, bent wellicht vader en moeder van jullie kinderen en weet het gezinsbedrijf goed te runnen. En dan blijkt dat je samen bent vergeten voldoende aandacht te besteden aan je relatie met elkaar. Ik ben altijd hoopvol gestemd wanneer stellen op dit moment langskomen voor therapie, omdat er dan blijkbaar een wens is om weer tot meer te komen samen en de intentie om daar actie op te ondernemen en energie in te steken! Om dit goed duidelijk te krijgen, plan ik vaak vroeg in het traject met elk van beide partners een gesprek alleen, om het te kunnen hebben over de kansen die ze de relatie nog geven en de energie die ze daar nog in willen steken. Als deze eigenlijk nog maar gering is, is dit beter om het vlot duidelijk te hebben, dan om in een traject te belanden wat toch al geen kans van slagen had. 

 

- Een affaire

Wanneer je om allerlei redenen niet tijdig samen aan de bel hebt getrokken om energie in je relatie te steken, kan het zijn dat de bel om een andere reden gaat luiden. Een van de partners heeft dan een affaire gehad en vaak is het zo dat de ander daar op een gegeven moment achter komt en logischerwijs erg gekwetst is. Wellicht stranden relaties op dit punt, de stellen die ik zie op zo'n moment hebben de keus gemaakt om samen verder te willen. De affaire is dan achter de rug en er wordt gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen en het uitzoeken hoe het zover heeft kunnen komen. Wanneer stellen hiervoor open staan en beide kunnen kijken naar hoe hun relatie werkte voordat het misging, zijn hier goede resultaten te behalen. Door de relatie weer veilig te maken, kunnen stellen tot verdieping komen en bereiken ze de relatie die ze eigenlijk hadden gewild. Vaak kan er aan het eind van een traject zelfs gezegd worden dat dit dankzij de affaire tot stand is gekomen, hoe pijnlijk dat ook is. 

 

- Veranderende rollen

Ooit koos je je partner en die leek toen bij je te passen. Of je koos niet zo bewust, maar vond iemand die je aansprak, die vertrouwd voelde. Dat vertrouwd voelen gaat vaak over wat je eerder in je leven gewend bent geweest, hoe er met je om werd gegaan, welke rol je had, waar jij je gewend bij bent gaan voelen. Dat hoeft niet perse goed voor je te zijn. Wanneer je je later in je leven gaat ontwikkelen, kan het zijn dat je verandert, dat je andere dingen belangrijk gaat vinden, dat je je beseft dat andere dingen goed voor je zijn. Dan past je partner, met zijn gedrag, met jullie rolverdeling, misschien niet meer zo goed bij je. Wanneer je partner daar niet in mee verandert, kan het zijn dat dat je je niet meer op je plek voelt in je relatie. Op die momenten komen stellen in relatietherapie met de vraag of het mogelijk is dat ze zich beide weer veilig kunnen voelen in hun relatie. 

 

- Twijfelen

Soms weten mensen het gewoon niet zo. Hun relatie gaat al een tijdlang niet vanzelf, kost veel energie. Enerzijds vinden ze het zonde om op te geven, anderzijds levert het ze weinig op. Dit zijn mensen die hechten aan wat ze hebben, die niet gemakkelijk opgeven. Of mensen die hechten aan hun gezin en die er alles aan willen doen om hun relatie te redden, zodat ze voor hun kinderen een gezin kunnen blijven. Die strijdkracht is belangrijk maar kan er tegelijkertijd voor zorgen dat ze zich te zeer vastbijten, waardoor het vooral een pijnlijke weg wordt. We gaan dan weer op zoek naar ruimte, om vanuit een open vizier naar de relatie te kunnen kijken en te onderzoeken of er nog een stabiele basis aanwezig is, of gemaakt kan worden, waar vanuit er gebouwd kan worden. 

 

- Iemand wil weg

Het kan gebeuren dat het beeindigen van een relatie zo moeilijk is, dat het niet lukt. Dan komen stellen samen voor therapie, maar blijkt al snel dat een van beide eigenlijk niet meer wil en dan vaak ook al emotioneel vertrokken is uit de relatie. Het is belangrijk dat om dat snel in het traject duidelijk te krijgen, zodat er niet onbedoeld hoop wordt gegeven en energie wordt gestoken in een onhaalbaar einddoel. Een individueel gesprek met elk van de partners kan hiervoor behulpzaam zijn. Daarna kunnen beide partners gesteund worden in hun traject, door deels gezamenlijke gesprekken en deels individuele gesprekken. De ervaring leert dat op deze manier, hoe pijnlijk ook, het kan lukken om op een goede manier uit elkaar te gaan en alsnog op een goede manier samen ouder te zijn van de kinderen. 

Tarieven


Relatietherapie

Bij relatietherapie hebben de gesprekken een duur van 70 minuten. De kosten hiervan bedragen 135 euro per keer, inclusief BTW.

Helaas bieden verzekeraars geen vergoedingen voor relatietherapie. Per gesprek zal 67,50 euro per persoon in rekening worden gebracht.Individuele therapie

Individuele therapie bestaat uit gesprekken van 60 minuten. De kosten hiervoor bedragen 90 euro per keer. Hier hoeft geen BTW over te worden betaald.

Er is vaak een vergoeding vanuit de verzekeraar mogelijk, wanneer er sprake is van een aanvullende verzekeraar. Kijk hiervoor op de sites van de NFG en de NVPA. Bij beide beroepsverenigingen ben ik aangesloten, waardoor zorgverzekeraard vergoedingen bieden. Trajecten hebben meestal een duur van 5-10 keer. Over het algemeen vergoeden verzekeraars de helft van zo'n traject. 

Openingstijden

Maandag Gesloten
Dinsdag ochtend en avond
Woensdag Gesloten
Donderdag middag en avond
Vrijdag hele dag
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten

Praktijkfoto's

Ligging


Reviews Relatietherapie Leiden

Hieronder staan een aantal reviews over Relatietherapie Leiden - Ymkje Albada

rating
Waardering van 5 uit 5
Op basis van 1 reviews

(Schrijf zelf een review)
rating
√ Ik raad deze therapeut aan


Tips en inzichten

Door gerichte vragen van Ymkje leer je weer na te denken over de situatie waar je inzit. Op andere momenten denk je dan weer aan die tips en inzichten die je binnen de prettige gesprekken opdeed. Die dan van extra waarde worden omdat je grip op de situatie en je gevoelens krijgt.


| 23 mei 2017
Vond je dit een nuttige review?

Neem contact op

Wil jij ook verandering?

Ja, ik wil verandering
( Nee, ik zoek nog verder )
Goed dat je de stap gaat zetten.
Laat een bericht achter en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.


Naam
Woonplaats
Email
Telefoon
Bericht© Relatietherapeuten.net - relatietherapie en huwelijkstherapie
| Disclaimer | Privacy verklaring | Reviews | Login |