Relatietherapeuten.net
Netwerk van relatietherapeuten
Relatietherapie

Nellie | Relatietherapeut Gezinstherapeut en Stiefplancoach

Relatietherapeut Gezinstherapeut en Stiefplancoach - Veghel - Nellie
Relatietherapie Veghel
Smientdonk 2
5467 CA Veghel
Stuur een berichtGoed dat je de stap gaat zetten.
Laat een bericht achter en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.


Naam
Woonplaats
Email
Telefoon
BerichtRelatietherapie Veghel

Ik ben relatietherapeut, gezinstherapeut, maatschappelijk werker en gecertificeerd stiefplancoach. Na mijn opleiding tot relatietherapeut kwam ik erachter dat juist dat samengestelde gezinnen (stiefgezinnen) zeer ingewikkelde problemen hebben, die voortkomen uit ieders relatie met de eigen kinderen. Men voelt zich vaak buffer tussen de partner en de kinderen en krijgt ruzie om elkaars kinderen.

 

Daarnaast ben ik gespecialiseerd in ouderschap onder moeilijke omstandigheden, zoals relatieproblemen, scheiding, nieuwe relaties en conflicten in families.

 

Relatieproblemen leiden heel vaak tot een scheiding, en ik maak bijna wekelijks mee dat partners te lang gewacht hebben met het starten van de relatietherapie. Hoe langer je wacht, hoe erger de problemen vaak worden. Je kunt dus het beste zo snel mogelijk actie ondernemen als er relatieproblemen zijn.


Ik heb een kleine praktijk met veel persoonlijke aandacht. Je kunt op korte termijn terecht.

 

 

Relatieproblemen

U heeft relatieproblemen en hoopt dat uw relatie nog te redden is. Het is altijd verstandig (zeker wanneer er kinderen zijn) om energie in uw relatie te stoppen. Ook als er uiteindelijk toch besloten zou worden tot een scheiding, dan is er vaak meer zicht op het belang van de kinderen.

Relatietherapie is meestal het handigst als beide personen aanwezig zijn. Soms lukt dat niet, omdat bijvoorbeeld een van de partners niet mee wenst te komen. Een gesprek met u alleen is ook mogelijk, waarbij ik vaak tips geef hoe u uw partner misschien toch kunt motiveren.

 

Soms is er een heel andere reden op grond waarvoor men kiest eerst een afzonderlijk gesprek te hebben. Dat is altijd mogelijk, maar meestal niet wenselijk. De partner heeft daarbij al snel het gevoel “op achterstand” te staan. Dat kan uiteraard weer in evenwicht worden gebracht, door ook met de partner een afzonderlijk gesprek aan te gaan.

 

Wilt u af van die voortdurende ruzies? Wacht niet langer en maak direct een afspraak 

 

 

Samengestelde gezinnen

Problemen in samengestelde gezinnen gaan meestal over de kinderen. Heftige ruzies of “steken onder water, onbegrip van de stiefouder en zich niet kan inleven in kinderen, of in de loyaliteit tussen ouder en kind. 

 

Van stiefouders wordt verwacht dat ze rekening houden met gevoeligheden, terwijl kinderen soms bewust, maar meestal onbewust, wél op stiefoudertenen trappen. Zelfs als dat bewust gebeurt, is het raadzaam om geen sancties te stellen, maar om te onderzoeken waar dit gedrag vandaan komt. Een stiefouder kan dit echter vaak moeilijker opbrengen dan de natuurlijke ouder. 

 

Een vraag van de stiefouder wordt al gauw door grotere kinderen ervaren als bemoeizucht, zeker door pubers. De stiefouder, die meestal meer investeert dan wordt gezien, voelt zich ondergewaardeerd, wordt boos en krijgt vaak ook de wind van voren van de partner. 

 

Het is wel wenselijk om partners te coachen hoe zij met de kinderen kunnen praten over hun uit de

hand gelopen situatie. En als de situatie ernstig is, of de partners minder vaardig zijn op communicatief gebied, is het soms nodig dat de stiefgezincoach als gespreksleider aan een familiegesprek deelneemt. Geleidelijk aan doet deze dan een stapje terug.

 

 

Opvoedingsondersteuning

Ouderschaps- en opvoedingsondersteuning betekent dat één of beide ouders een gesprek hebben en dat daarna, alleen indien persé nodig, het kind wordt betrokken. Meestal is dat dus niet het geval. Ouders voelen zich vaak kwetsbaar. Doen we het wel goed?

 

Mijn visie is dat kinderen het best door hun ouders kunnen worden opgevoed. Het gaat om jóuw kind! Maar het gaat ook over jezelf: “ben ik wel een goede moeder/vader?” Daarom kan het prettig zijn om in een rustige sfeer eens te praten over die twijfels en zorgen, en vaak blijkt dat problemen zich niet alleen bij jouw kind voordoen. Dat maakt het al gemakkelijker.

 

Veel ouders geven aan te toegeeflijk te zijn. Maar ouders zijn ook bang om autoritair te worden genoemd. Ouders durven dan geen grenzen aan te geven. Kinderen zijn geen machines en hoeven niet gedrild te worden, maar duidelijkheid en ordelijkheid, is voor kinderen ook geruststellend. Gaandeweg dienen zij meer verantwoordelijkheid te krijgen.

 

 

Over mij 

Ik ben een boerendochter, opgegroeid bij ouders die hun best deden, die fouten maakten, die hun eigen problemen en geschiedenis hadden. Hun fouten heb ik vergeven, op hun positieve eigenschappen ben ik trots. Mijn pad is niet over rozen gegaan. Ik realiseer me dat de meeste paden niet over rozen gaan.

 

Ik weet waar ik goed in ben en ook wat niét mijn sterke kanten zijn. Beide zijn belangrijk om me te realiseren bij iedere cliënt en bij iedere hulpvraag.

 

Ik ben praktisch, nuchter en zakelijk rondom de haalbaarheid van doelen. Ik voel een grote betrokkenheid bij mensen in psychische en sociale nood. Ik hou wél van aanpakken: ik vat de koe bij de horens.

 

Het is mijn passie om steun en toeverlaat te zijn wanneer mensen problemen hebben. Ik sluit bij hen aan, leef me in in hun situatie, zodat ik van binnenuit voel waar hun behoeftes liggen.

 

 

Welke gebeurtenis in je (werkende) leven is belangrijk voor je geweest?

Dat zijn er best veel. In mijn werkende leven heb ik zelf de nodige moeilijkheden gehad (overlijden beste vriendin toen ik 27 jaar was) maar ook allerlei andere problemen, voortkomend uit mijn jeugd en die in mijn verdere leven toch meer impact hadden dan ik gedacht had.

 

Daarna heb ik mijn passie ontdekt: mensen helpen. Na mijn opleiding tot maatschappelijk werkende ben ik relatie- en gezinstherapeut geworden. Ik ben me gaan specialiseren in samengestelde gezinnen, omdat ik zag dat veel hulpverleners (huisartsen, pedagogen, psychologen) totaal geen kijk hadden op de lastige situatie van het opvoeden in een samengesteld gezin, waarbij:

 

 • soms zowel eigen kinderen als kinderen van een ander moeten worden opgevoed (en/of begeleid naar volwassenheid)

 • er sprake is van loyaliteit van kinderen naar ouders maar ook van de ouders naar hun kinderen, waarbij de relatie met de nieuwe partner vaak op het 2e plan komt

 • er culturele verschillen zijn: verschil in de visie op opvoeding, maar ook verschillende gewoonten die niet “zomaar” op de helling kunnen: 2 culturen in één gezin bij elkaar!!

 • er altijd nog ex-partners zijn die op de een of andere manier een grote rol spelen, ook wanneer deze ouder afwezig is (of zelfs overleden is).

 • ouderschap loopt niet gelijk met partnerschap, dit vraagt veel

 

Stiefplancoaches formuleren het zo:

2 culturen bij elkaar

meerdere loyaliteiten naast elkaar

de achtergrond is er een van verlies

ex-partners blijven samen ouders

de kinderen wonen in 2 gezinnen

de bloedband en stiefband zijn er naast elkaar

 

Het is daarom belangrijk dat de nieuwe partners tijd voor elkaar nemen en dat men leert zien dat de stiefouder juist iets extra’s kan toevoegen.

 

 

Wat is het verschil tussen jou en andere stiefplancoaches?

Het grote verschil is dat de meeste stiefplancoaches vanuit hun eigen situatie (vaak stiefmoeders) zich richten op hulp aan andere stiefmoeders. Vaak zijn er dan praatgroepen waarbij men tips uitwisselt.

 

Mijn aanpak is op beide volwassenen gericht, vanuit mijn opleiding tot relatie- en gezinstherapeut. De kinderen worden zelden in de hulpverlening betrokken, maar uiteraard zijn hun belangen net zo groot (of groter) dan die van de volwassenen.

 

De relatieproblemen ontstaan vaak doordat loyaliteit speelt: jij mag niets zeggen van mijn kind en ik mag niets zeggen over jouw kind. De relatieproblemen zijn vaak wél heel heftig maar er is vaak (meer dan bij kerngezinnen) nog een grote wens om de relatie te redden.

 

De liefde is meestal nog wel aanwezig. Men zegt vaak: zonder de kinderen zijn we gelukkig. Maar als de kinderen er zijn zijn er conflicten of voelt men zich opgelaten. Er is dus naast relatietherapie ook veel uitleg (psycho-educatie) nodig. Vaak zie ik dat mensen naar een relatietherapeut gaan, daarna bij mij komen, maar al zo uitgeput zijn dat men “te laat” is.


Wat vind je het fijnste aan het geven van relatietherapie?

Dat ik vaak relaties kan redden en daarmee kinderen hun basis kan laten behouden.

 

 

Psycho-educatie

Een "gewone" relatietherapeut is minder aangewezen om hulp te bieden bij relatieproblemen in een samengesteld gezin/stiefgezin.

 

Het onderdeel psycho-educatie is namelijk erg belangrijk en loopt elke keer weer door de sessies heen. Aangezien de gewone relatietherapeut hierin niet geschoold is kan hij/zij daar niets over zeggen (en wordt vaak totaal het verkeerde gezegd).

 

Psycho-educatie is vaak net zo belangrijk als relatietherapie. Uiteraard komt bij alles ook de vaardigheid tot communiceren.

 
Wil je meer weten of een afspraak maken, neem dan contact met mij op.

Nellie

Specialisaties

 

Wat zijn jouw specialisaties?

1. Samengestelde gezinnen en conflicten over elkaars kinderen

2. Samengestelde gezinnen en onbegrip in hun omgeving over de situatie (en/of met (een van de) ex-partner(s)

3. Samengestelde gezinnen en slechte communicatie

4. Samengestelde gezinnen met puber(s)

5. Gewone relatieprolemen (soms in samengestelde gezinnen), maar vaker in kerngezinnen

 

 

Wat mogen mensen verwachten als ze bij je komen voor hulp bij samengestelde gezinnen / stiefgezinnen?

 1. Een oplossing voor de grote problemen van nu.
 2. Een reële inschatting van te verwachten problemen in de toekomst met daarbij enig zicht op mogelijke oplossingen.
 3. Datgene wat niet oplosbaar is maar wel leefbaar te maken is, is ook leefbaar.

Dit door onder andere:

 • aanleren van communicatievaardigheden
 • enig zicht op confictvaardigheden
 • diep begrip voor alle mensen in en rond een samengesteld gezin
 • vergeving van jezelf (dat je niet perfect hoeft te zijn)

 

Hoeveel sessies nodig zijn kan verschillen: hoe langer men wacht, hoe moeilijker de problemen op te lossen zijn, maar meestal is dat toch wel mogelijk. 

En natuurlijk zijn er specifieke psychische stoornissen mogelijk bij een van de partners (of een van de exen) waardoor een en ander sterk bemoeilijkt wordt. 100% garantie is er nooit. Maar meestal zijn 4-6 gesprekken wel voldoende.

 

Hieronder ga ik nog verder in op mijn specialisaties:

 

1. Samengestelde gezinnen en conflicten over elkaars kinderen

Na het 1e gesprek snappen ze de onderliggende loyaliteiten van zichzelf, van elkaar en van de kinderen. Na enkele gesprekken (soms al in het 2e gesprek) kunnen zij daar beter over praten (zonder beschuldigingen).  

Aan het einde van de hulpverlening kunnen zij er goed over praten, kunnen zij conflicten eerder herkennen en ombuigen en kunnen zij meestal de conflicten voorkomen. Vaak zijn slechts 2  - 5 sessies nodig, met steeds langere tussenpozen.

 

2. Samengestelde gezinnen en onbegrip in hun omgeving over de situatie (en/of met (een van de) ex-partner(s)

 Na het 1e gesprek snapt men dat men met een andere manier van communiceren soms ook een verandering kan bewerkstelligen. 

Aan het einde heeft men hiervoor handvatten en  heeft men voldoende geoefend om hier beter mee om te gaan, waardoor er meestal meer begrip vanuit de omgeving volgt. Vaak zijn slechts 2 -5 sessies nodig, afhankelijk van communicatievaardigheden.

 

 

3. Samengestelde gezinnen en slechte communicatie

Er worden direct stappen gezet en geoefend. Indien het moeilijk is voor sommige stellen kan ik vooral bij grotere kinderen, fungeren als gespreksleider/coach, zodat men kan zien hoe je zoiets kunt doen.  Meestal zijn 2 - 4 sessies nodig, afhankelijk van comm.vaardigheden.


4. Samengestelde gezinnen met puber(s)

Er worden direct stappen gezet en geoefend. Indien het moeilijk is voor sommige stellen kan ik vooral bij grotere kinderen, fungeren als gespreksleider/coach, zodat men kan zien hoe je zoiets kunt doen.  


Soms zijn partners erg gevoelig voor het pubergedrag van het kind van de partner, bv. als men zelf geen eigen kinderen heeft. Dan wordt dit eveneens besproken. Wat "normaal" pubergedrag is en wat getolereerd kan worden (en wat niet). Meestal zijn 2 - 4 sessies nodig.

 

 

5. Gewone relatieproblemen

5. Relatieproblemen zijn zo divers. Soms ligt het in de communicatie, soms valt men elkaar af t.o.v. de kinderen, soms heeft het met schoonfamilie te maken, soms zijn er seksuele problemen en zo zou ik nog wel 10 onderwerpen kunnen noemen.

Relatieproblemen zijn vaak al veel langere tijd sluimerend (in vergelijking met samengestelde gezinnen), en dus ook lastiger op te lossen. Er zit vaak meer "oud zeer". 

Niet altijd kunnen mensen het nog opbrengen om energie in de relatie te steken (men wacht vaak lang…) waardoor relatietherapie niet meer helpt. Maar vaak ook wel. Soms zijn slechts 3 sessies nodig, meestal 3 -7 sessies, soms meer)

 

Bij sommige problemen is er een combinatie van meeerdere problemen door elkaar, vaak zie je dat er dan wel enkele gesprekken meer nodig zijn, tegelijk geeft verandering op één gebied vaak ook een verandering op ander gebied. Bij "gewone"relatieproblemen kan de hoeveelheid problemen die er in de loop van de vele jaren zijn ontstaan soms nadelig werken.

 

Naast relatieproblemen kun je ook bij mij terecht voor met individuele vragen/problemen die te maken hebben met relaties (ook met vriendschappelijke- of familierelaties)

 

 

Trefwoorden

 • Relatietherapie
 • Assertiever worden
 • Familieproblemen
 • Gezinstherapie
 • Mediation

 

 • Omgang met (stief)kinderen
 • Opvoedingsondersteuning
 • Samengestelde gezinnen
 • Scheiden
 • Stiefgezin

 

 • Stiefmoeder
 • Stiefouder
 • Stiefplancoach
 • Stiefvader

 

 

Relatietip:

Communicatie is het allerbelangrijkst

Tarieven

Het tarief hou ik laag: € 60,00 per uur.

Ligging

Mijn praktijk ligt in Veghel.
Ik ontvang mensen uit de regio Veghel, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Oss, Rosmalen.Reviews Relatietherapie Veghel

Hieronder staat een review over Relatietherapie Veghel - Nellie

rating
Waardering van 5 uit 5
Op basis van 1 reviews

(Schrijf zelf een review)
rating
√ Ik raad deze therapeut aan


Nellie heeft ons fantastisch geholpen

Nellie Timmermans is een specialist qua hulpverlening op het gebied van samengestelde gezinnen. Ze heeft ons enorm geholpen in de situatie van ons samengesteld gezin. Onze situatie: relatie met man met kinderen en vrouw heeft zelf geen kinderen. Wij liepen tegen behoorlijk wat obstakels aan en daardoor vast in onze relatie, terwijl we zoveel van elkaar houden.

Nellie heeft ons fantastisch geholpen met handvatten om elkaar te blijven begrijpen omtrent de omgang met de kinderen die 1x per 2 weken het weekend bij ons verblijven.

Ik raad Nellie dan ook zeker aan als bij jou ook zo'n zelfde situatie gaande is. Ze laat je zien hoe het ook kan zowel voor de vader als voor de stiefmoeder.


| Klaaswaal | 1 sep 2017
Vond je dit een nuttige review?

Neem contact op

Wil jij ook verandering?

Ja, ik wil verandering
( Nee, ik zoek nog verder )
Goed dat je de stap gaat zetten.
Laat een bericht achter en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.


Naam
Woonplaats
Email
Telefoon
Bericht


© Relatietherapeuten.net - relatietherapie en huwelijkstherapie
Disclaimer | Privacy verklaring | Reviews | Forum tips | Forum lotgenoten | Login