Relatietherapeuten.net
Netwerk van relatietherapeuten
Relatietherapie

Guido | Psycholoog/Gestalt-therapeut

Psycholoog/Gestalt-therapeut - Zutphen - Guido
Relatietherapie Zutphen
de Moesmate 18
7206 AC Zutphen
Stuur een berichtGoed dat je de stap gaat zetten.
Laat een bericht achter en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.


Naam
Woonplaats
Email
Telefoon
BerichtRelatietherapie Zutphen

Mijn naam is Guido (geboren 1958).

 

Ik ben opgeleid als psycholoog, Gestalt- en EMDR-therapeut. Sinds begin jaren ’90 werk ik als therapeut/psychologisch begeleider, psychosociaal hulpverlener, coach en trainer. Ik heb ruime ervaring in relatietherapie en doe dit werk met veel plezier. Ik werk in eigen praktijk.

 

Eerder werkte ik ook jarenlang in dienst van een (arbeid) re-integratieorganisatie gespecialiseerd in meervoudige problematieken. Daar werkten we met diverse soorten begeleidingstrajecten in opdracht van (semi) overheid, gemeenten, bedrijfsleven en particulieren.

 

Echte passie voor mijn werk ervaar ik als het mij lukt om jullie verder te helpen.
Ieder mens en ook ieder paar is zondermeer uniek, waardoor er altijd maatwerk nodig is. We kijken daarom samen naar jullie hulpvraag, waarbij we de kernpunten eruit halen.  We kiezen vervolgens (aan de hand van mijn voorstel) de meest passende therapeutische aanpak die jullie gaat helpen om jullie probleem op te lossen of tenminste te verlichten. 

 

Ik help jullie duidelijkheid te scheppen, nieuwe perspectieven te herkennen en jullie eigen antwoorden helder te krijgen en in de praktijk te brengen. Doelstelling is dat jullie op eigen koers verder kunnen.

Mensen uit de regio Zutphen, Warnsveld, Eefde, Gorssel, Lochem, Brummen, Eerbeek, Vorden en verder weten mij te vinden.

 

 

Omgaan met behoeften en ont-moeten

In partnerrelaties nemen wederzijdse behoeften en hun vervulling een centrale plaats in. Weinig mensen hebben echter geleerd om hun echte behoeften uit te spreken, terwijl dit in een relatie enorm belangrijk is.

 

Mensen zijn doorgaans ook minder in contact met hun eigen behoeften dan ze zelf weten. Dit maakt het praten over wat je van elkaar nodig hebt uiteraard moeilijk. Wederzijds verwacht men vaak dat de ander ‘het wel begrijpt’. Op dit punt worden relaties en contact meestal 'ingewikkeld' en 'kaal'. De verwijdering die hierdoor ontstaat is beslist pijnlijk voor beiden.

 

Het kan dan gebeuren dat 'een oplossing' buiten de relatie gezocht wordt (bijv. erg hard werken, hobby's, vreemdgaan, een 'knuffelhuisdier'), wat nog meer afstand en verwarring geeft.

 

Relatietherapie gaat voor mij in de eerste plaats over ont-moeten, over het opnieuw ontdekken hoe je -echt- kunt spreken en luisteren naar elkaar én bovenal naar/met jezelf. Relatietherapie biedt een setting waarin jullie veiligheid en wederzijdse bereidheid kunt ontdekken of terugvinden. Veiligheid is noodzakelijk om het aan te durven je échte zelf te laten zien. Je kunt dan eveneens de ander écht gaan zien. Dit is meestal zo'n fundamentele ervaring, dat er al een heel andere stemming ontstaat.

 

Een belangrijk onderdeel van relatietherapie is het verkennen, ontdekken en versterken van de communicatiestijl die specifiek bij jullie relatie(karakter) past, die voor jullie beiden acceptabel, openend en constructief is. Een persoon heeft een karakter, maar elke relatie heeft eveneens een specifiek karakter.

 

Relatietherapie gaat over de moed om voorbij elkaars 'buitenkant' te kijken. Achter de emoties (of het gebrek eraan), de frustraties en teleurstellingen kun je 'de echte mens' in de ander terugvinden. Je ziet dan de 'oorspronkelijke ander' die met zijn/haar, vaak als kwetsbaar ervaren, behoeften ooit met jou de relatie in ging. Hierdoor krijgen leven, liefde en vrijheid in je relatie weer kans.

 

 

Wat vind je het fijnste aan het geven van relatietherapie?

Bezig zijn met partners in relatietherapie ervaar ik als een soort kunst: meestal is er afstand en pijn tussen de partners die bij me komen. Beiden willen steun ervaren van mij als therapeut, soms ook de bevestiging dat de oorzaak van 'het probleem' bij de ander ligt.

 

Ik vind het fijn om in samenwerking met de partners te laten ervaren dat het niet gaat om schuld, om oordelen, of onwil. Waar het wél om gaat is om de menselijkheid weer terug te vinden. 

 

Het is enorm prettig om samen weer te gaan voelen dat je kwetsbaar mag zijn, dat je behoeftes er wél mogen zijn, dat je samen mag zoeken hoe je elkaar weer terug kunt vinden. Het bezig zijn met relatietherapie is een prachtige gelegenheid voor mij om samen te werken aan 'gewoon mens mogen zijn'.

 

 

Wat is jouw relatietip van de week?

Zorg ervoor dat je iedere dag aan het eind van de dag even écht de tijd voor je partner, voor elkaar neemt. Laat op dat moment de dag los door de ervaringen die je het meest raakten te delen met je partner.

 

Maak daarbij echt contact. Wissel het spreken en het open luisteren naar elkaar af en val de ander niet in de rede. Dit werkt verbindend en rustgevend.

 

Zorg met elkaar dat je zakelijke- en discussiepunten op een ander moment in de dag bespreekt. Dit verstoort meestal je onderlinge vertrouwdheid én je nachtrust.  

Opleidingen & registraties

 • 2016 Module Biologische grondslagen Cognitie – Open Universiteit. Certificaat

 

 • 2014 Nascholing Psychodiagnostische testen – Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie en Psychotherapie. Certificaat

 

 • 2011- 2012 Scholing Medische Basiskennis – Post Hbo geaccrediteerd. Bij BivT. Diploma cum laude.

 

 • 2011- heden Scholing en diverse nascholing EMDR – Post Hbo geaccrediteerd. O.a. bij Bijscholingsinstituut voor Therapeuten BivT. Certificaat(en)

 

 • 2009-2010 Opleiding Sciopos Expert Systeem 1 en 2- Persoonlijkheidsonderzoek. Certificaat

 

 • 2003-2006 Opleiding HBO- Psychologie aan Hogeschool Hanzesteden te Deventer (tegenwoordig Saxion-Next). Afstudeerrichting: Volwassen Hulpverlening. Diploma Cum Laude

 

 • 1991-1995 Gestalt- en Psychotherapieopleiding van Centrum Boswijk te Hurwenen. Certificaat

 

 

Registratie-codes

✓ AGB behandelaar: 90035128

✓ AGB praktijk: 90014054

 

✓ Gecertificeerd Lid NVPA: 104320

✓ Gecertificeerd Lid NVAGP: 2000-17

✓ Geregistreerd bij RBCZ: 180308R

 

✓ KvK: 57621004

 

 

Activiteiten:

2022 – heden: Bestuurslid – Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Gespreks- en Psychotherapie NVAGP  https://nvagp.nl 

2022 – heden: Docent – Academie voor Antroposofische Gezondheidszorg- Vervolgopleiding Antroposofische Diagnostiek, Gespreks- en Psychotherapie

2016 – heden: Docent/Ontwikkelaar Psychologische scholing 

 

2016 – heden: Docent – Academie voor Antroposofische Gezondheidszorg

 

2009 – 2022: Werkvelddeskundige examencommissie opleiding Hbo Toegepaste Psychologie Saxion AMA – Academie Mens en Arbeid

 

Publicatie: Auteur (boek Partnerschap/Ouderschap samen met Loïs Eijgenraam), spreker en columnistRegistraties

Specialisaties


Wat is in jouw praktijk de Top 5 van meest voorkomende relatieproblemen?

 1. Communicatie problemen
 2. Relatieproblemen door hectiek in gezin- en werkleven
 3. Seksuele problemen
 4. Vreemdgaan
 5. Relatieproblemen door persoonlijke en man-vrouw verschillen

 

1. Communicatieproblemen

Communicatie problemen komen in heel veel relaties voor en spelen bovendien meestal een grote rol bij alle andere relatieproblemen. Verbeteren van communicatie lost meestal al veel op.

 

Bij alle relatieproblemen is er bij 1 of beide partners psychische pijn. Dit komt bijvoorbeeld voort uit: zich onvervuld voelen, door niet begrepen/niet gezien zijn, door frustratie in het 'de partner niet bereiken kunnen' of door zich niet geliefd voelen.

 

De partners gaan dan naar elkaar toe communiceren vanuit deze pijn en niet meer vanuit hun oorspronkelijke behoeften of liefde. Dit brengt altijd verwarring, misverstanden en verwijdering, terwijl de partners juist elkaars nabijheid zochten/zoeken.

 

Door te werken aan 'veiligheid', helderheid en zeggen wat je 'eigenlijk wilt', komt er meestal al snel weer licht en opluchting bij een paar.

 

 

2. Relatieproblemen door hectiek in gezin- en werkleven

Het verbaast me vaak 'hoe ver mensen het laten komen' bij het elkaar kwijt raken. Dit gebeurt haast ongemerkt door de pittige eisen die een stel ervaart bij het vormen van een gezin. Maar ook door de druk die werk of gebrek aan werk op paren legt.

 

Een flink punt is ook onze informatie cultuur: soms gaat meer aandacht naar de smartphone dan naar de partner. De moderne mens wil en verwacht veel, wat nog extra bijdraagt aan hectiek en onrust in relatie en gezin.

 

In relatietherapie is het effectief om samen opnieuw naar prioriteiten te kijken, naar wat realistisch is en naar de rol van de relatiebehoeften van de partners. Het maken van 'een begroting' voor de beschikbare energie, tijd en aandacht, brengt de warmte en de aandacht naar de partnerrelatie terug.

 

Dit laatste is een goed recept voor iedereen ( in het gezin).

 

 

3. Seksuele problemen

 Seksuele problemen in relaties zijn divers van aard, ze kunnen bij een van beide, bij beide partners of tussen beiden naar buiten komen. Vaak zijn de problemen of de heftigheid ervan verbonden aan de wisselwerking tussen de partners.

 

Seksuele problemen kunnen bijvoorbeeld ontstaan: door verschillende verwachtingen, door nare ervaringen in het verleden, door drukte/stress, door problemen op andere levensgebieden, door de verhouding tot seks, door schaamte etc.

 

Meestal helpt het al enorm wanneer een en ander besproken mag worden zonder oordeel, eis of schaamte. Het is eveneens behulpzaam om structuur te geven aan de wijze waarop met seksualiteit omgegaan kan worden.

 

Leren omgaan met verschillen in beleving en benadering tussen mannen en vrouwen, brengt vaak veel ruimte en meer rust in het vraagstuk. Omgaan met seksualiteit gaat beter vanuit meer wederzijds begrip, maar ook met begrip van seksualiteit zelf.

 

In relatietherapie bezig zijn met seksualiteit geeft vaak veel opluchting bij de partners en is bijna altijd de aanzet tot herstel van wederzijds vertrouwen en intimiteit.

 

 

4. Vreemdgaan

Er zijn verschillende reden voor partners om 'vreemd te gaan'. Het kan bijvoorbeeld door onvervuld zijn in de eigen relatie, of doordat een situatie 'zich aan dient', of zelfs als een overgang naar een nieuwe levensfase.

 

Wat de achtergrond van vreemdgaan ook is, het brengt bijna altijd een vertrouwensbreuk in de partnerrelatie. Dit is een vorm van verlies, die met zich me brengt dat het houvast in een relatie verdwijnt. De relatie gaat 'zwerven' en de intimiteit verdwijnt, of was al verdwenen.

 

De kern van de relatie is geschaad of raakt geschaad. In relatietherapie bij vreemdgaan is de kernvraag steeds wat de aanleiding is geweest. Pas als er helderheid is, kan er 'gerouwd' worden en komt er weer enige grip op de situatie. Op die basis is pas iets op te bouwen. En afhankelijk van de situatie moet een 'relatie buiten de partnerrelatie' ook worden afgebouwd.

 

Kortom: het is een proces wat complex is en naast gerichte aandacht ook tijd nodig heeft. Én acties om de eigen relatie weer 'vulling' te geven. Met een duidelijke aanpak die orde schept, lukt het de meeste stellen om na enige tijd weer de draad op te pakken.

 

 

5. Relatieproblemen door persoonlijke en man-vrouw verschillen

Omgaan met verschillen tussen mannen en vrouwen is niet alleen maar iets voor 'de oudere generaties'. Ik merk dat ook jonge stellen hier nog in kunnen ontwikkelen.

 

Een veel genoemd verschil: 'vrouwen willen hun verhaal doen, mannen willen oplossingen aandragen'. Op seksueel vlak: 'mannen willen eerst seks en gaan dan praten, vrouwen willen eerst fijn praten en dan pas seks'...

 

Dit zijn uiteraard stereotypen. Maar toch zie je vaak dat dergelijke verschillen in gedrag als 'polariteiten' in relaties tevoorschijn komen. Het helpt dan enorm in relatietherapie om een stel te helpen om 'een helicopterview' te ontwikkelen op hoe ze met elkaar om gaan.

 

In therapie lukt het daarmee vrij snel om vastgelopen gewoontes in de communicatie te gaan herkennen. Dit geeft lucht, een stel krijgt er weer plezier in als het ontdekt dat er ook andere, meer creatieve mogelijkheden zijn. De humor keert dan weer terug en dat is grote winst.

 

 

Hoeveel sessies relatietherapie zijn er meestal nodig?

Doorgaans is het zo dat er na het doen van een intake ongeveer 3 tot 4 sessie nodig zijn om 'echt iets te bereiken'. Ik kondig vooraf altijd een evaluatie aan na/in de 4e werksessie.

 

We bepalen dan samen hoe het gaat, of het helpt, en of er nog meer hulp nodig is. Wanneer een relatieprobleem echt 'diep zit', gaat het wel eens verder dan een sessie of 7. Dat komt echter niet vaak voor.

De meest behandelde relatieproblemen in mijn praktijk:

 1. Communicatie problemen
 2. Relatieproblemen door hectiek in gezin- en werkleven
 3. Seksuele problemen
 4. Vreemdgaan
 5. Relatieproblemen door persoonlijke en man-vrouw verschillen

Tarieven

 • Individueel (1,0 uur) - naar draagkracht - €80 - €87,50 - €95 (incl.BTW)
 • Relatietherapie (1,5 uur) - naar draagkracht - €100 - €112,50 - €125 (incl.BTW)
 • Budgettarief en Studententarief (in overleg) 

 

De meeste zorgverzekeraars vergoeden mijn vorm van hulpverlening (meestal gedeeltelijk) vanuit de aanvullende verzekering. Dit gaat niet af van je eigen risico. Relatietherapie wordt helaas niet door de zorgverzekeringen vergoed. Voor relatiesessies is in overleg een inkomensgebonden budget-tarief mogelijk.
De genoemde bedragen zijn inclusief (eventuele) BTW. 
Voor deze vorm van psychologische zorg is geen verwijzing van de huisarts nodig.

Openingstijden

Maandag -
Dinsdag 9.00u - 18:00u
Woensdag 9.00u - 18:00u
Donderdag 9.00u - 18:00u
Vrijdag 9:00u - 13:00u
Zaterdag -
Zondag -

Ligging

Mijn praktijk ligt in Zutphen.
Ik ontvang mensen uit de regio Zutphen, Brummen, Deventer, Apeldoorn, Rheden.Reviews Relatietherapie Zutphen

Hieronder staan reviews over Relatietherapie Zutphen - Guido

rating
Waardering van 5 uit 5
Op basis van 4 reviews

(Schrijf zelf een review)
rating
√ Ik raad deze therapeut aan


We hopen dat iedereen een Guido heeft om hen te helpen

Mijn partner en ik waren al jaren steeds verder uit elkaar aan het groeien. We communiceerden slecht en hadden veel ruzie,

We hadden niet eerder de oplossing in therapie gezocht, vonden Guido en hij wist meteen de spanning en ongemakkelijkheid te laten verdwijnen. Binnen enkele sessies hervonden we een connectie die we eigenlijk niet meer voor mogelijk hielden en kregen we veel meer begrip en acceptatie voor elkaar. In plaats van constant in gevecht zijn, hebben we de terug onze vriendschap en liefde voor elkaar hervonden.

We hopen dat iedereen een Guido heeft om hen te helpen, hij is geweldig en we raden hem absoluut aan.

| 8 feb 2024
Vond je dit een nuttige review?
rating
√ Ik raad deze therapeut aan


Snel op ons gemak

Hele fijne ervaring het bracht ons verder en niet alleen in onze relatie maar ook inzichten gekregen in onszelf.

Door deze benadering voelden wij ons snel op ons gemak en werd met hulp van Guido de moeilijke periode toch wel in goede banen geleid.

Wij raden hem zeker aan!

| Zutphen | 25 mrt 2022
Vond je dit een nuttige review?
rating
√ Ik raad deze therapeut aan


Guido heeft ons nieuwe inzichten gegeven

Wij zijn bij Guido terecht gekomen naar aanleiding van relatieproblemen.

Guido heeft een rustige houding, is empathisch in het contact en wist ons door zijn nieuwsgierige en onderzoekende blik te prikkelen met zijn vragen. Dit heeft bij ons geleidt tot het opnieuw in contact komen met jezelf en elkaar.

Guido heeft ons nieuwe inzichten gegeven in het begrijpen van elkaars behoeftes en het uitspreken van deze behoeftes naar elkaar toe zodat we ons weer verbonden voelen.

Hij heeft zijn aandacht goed verdeeld tussen ons beiden zonder een kant te kiezen, waardoor we ons beide gehoord hebben gevoeld.

| Zutphen | 15 sep 2020
Vond je dit een nuttige review?
rating
√ Ik raad deze therapeut aan


Respect, deskundigheid, prikkelende vragen en humor

Guido heeft ons begeleid met behulp van relatietherapie.

Zijn respect, deskundigheid, luisterend oor, prikkelende vragen en humor zijn helpend geweest bij het opnieuw opbouwen en verstevigen van onze relatie!

| Warnsveld | 1 jan 2020
Vond je dit een nuttige review?

Neem contact op

Wil jij ook verandering?

Ja, ik wil verandering
( Nee, ik zoek nog verder )
Goed dat je de stap gaat zetten.
Laat een bericht achter en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.


Naam
Woonplaats
Email
Telefoon
Bericht


Tips van Guido:© Relatietherapeuten.net - relatietherapie en huwelijkstherapie
Disclaimer | Privacy verklaring | Reviews | Forum tips | Forum lotgenoten | Login