Relatietherapeuten.net
Netwerk van relatietherapeuten
Relatietherapie
Psycholoog, Integratief Therapeut, Relatietherapeut - Bloemendaal - Yvonne
Relatietherapie Bloemendaal
Koepellaan 8
2061 CV Bloemendaal
Stuur een bericht


✓ Ik bied ook online therapie aan

Goed dat je de stap gaat zetten.
Laat een bericht achter en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.


Naam
Woonplaats
Email
Telefoon
BerichtYvonne | Psycholoog, Integratief Therapeut, Relatietherapeut

Relatietherapie Bloemendaal

Meer dan 70% van de Nederlanders ervaart op enig moment relatieproblemen. Niets doen leidt in vrijwel alle gevallen tot een verslechtering van de indiduele, partner en of gezinssituatie. Dat wil zeggen: problemen veregeren, komen terug, relaties worden vanuit een situtatie van frustratie beeindigd en er ontstaan gevolgproblemen. Wanneer je op het punt kunt komen dat je tot actie wil overgaan, maak je hoe dan ook een beweging naar verbetering van je situatie. 

Gegeven het feit dat het al een hele kunst kan zijn om met jezelf te leven, omdat je eigen essentie nog bewustzijn vraagt. Is het onvermijdelijk dat je in een relatie naast jezelf, ook de ander ‘tegenkomt’. Deze ontwikkeling kan er alleen zijn dankzij de relatie.

Relatieproblemen zijn dus eigenlijk een symptoom van de gezonde situatie dat je een relatie met iemand aan wil kunnen gaan. En een relatie kunnen aangaan is een vaardigheid en kunst die bewustzijn en oefening vraagt. Om in verbinding te blijven. Daadwerkelijk. Ten eerste met jezelf en dan ook nog met de ander.

Relatieproblemen zijn er met name omdat we uit verbinding gaan, met onszelf en de ander. Want zouden we in verbinding zijn, zouden we vele mogelijkheden hebben en er naar alle waarschijnlijkheid niet voor kiezen om de problemen te hebben die we tegenkomen. Het feit dat de problemen zich aandienen, kun je opvatten als een uitnodiging om naar jezelf te kijken en je kwaliteit van leven te gaan verbeteren.

 Ik nodig partners van harte uit om de constellatie van je persoonlijke bestaan en de gevolgen ervan voor de relatie te onderzoeken en de kunst van het leven en samenleven te ontdekken.

Herken je iets bij de onderstaande thema's? Dan heb je veel te winnen.Vreemdgaan

In het hebben van een relatie ligt een gevoel van ‘samen’ besloten en elkaar vertrouwen. Wanneer een van de partners is vreemdgegaan wordt alles in een keer anders. Of het nu besproken is of nog geheim, de ervaring komt hoe dan ook tussen jullie in te staan. Bewust of onbewust staat de waarde vertrouwen onder grote druk en daarmee ook de relatie. Het effect van dit handelen op partners is groot, ook op de partner die vreemd is gegaan of nog gaat. Deze situatie aangaan en komen tot een beweging waarin weer verbinding gemaakt kan worden, en in een volwassen staat van zijn een gesprek kan worden gevoerd, vraagt om begeleiding.

 

Schoonvader, schoonmoeder!

Het is een o zo bekende en veelbesproken valkuil, de rol van schoonvader en/of schoonmoeder te bagatelliseren en terugbrengen tot de status van onderwerp waar gemakkelijk een grap over gemaakt kan worden. Of waar je in de relatie nu eenmaal mee te leven hebt. Overigens kan dit ook gaan over de rol van de eigen vader en/of moeder van een van de partners. En ook hier geldt dat wanneer er niet goed gekeken, gehoord en/of gevoeld wordt dat schoonouders relaties op de klippen kunnen drijven.

 

De relatie met de telefoon

Vooral in een bepaalde levensfase is ‘het druk hebben’ een onvermijdelijke. En voor sommigen relaties betekent dit dat er verwijdering in gang wordt gezet. En dat kan zo onopgemerkt gaan dat je pas merkt hoever je samen bent afgedreven wanneer de ruzies gaan over de rol van de telefoon in de slaapkamer. De weg terug naar verbinding kan verre van vanzelfsprekend zijn.

 

Slechte communicatie

Elkaar negeren, steeds kritiek hebben, minachten en/of verdedigen. Het zijn gedragingen die gemakkelijk kunnen leiden tot disfunctionele patronen. Frustratie en ergernis lopen op en ruzie en wellicht heftige uitbarstingen zijn het gevolg. En uiteindelijk kan de stress vanuit dit patroon jullie volledig in de greep houden.

 

Geld en werk

Financiële problemen staan bovenaan staan bij de meest voorkomende relatieproblemen. Partners die alles in zich hebben om succesvol samen te zijn, zien hun relatie in korte termijn geweldig veranderen onder de druk van financiële last. En deze beweging van stress en overleven maakt dat de situatie vaak nog eenzamer wordt en nog stressvoller. Terwijl partners juist gebaat zijn bij helder functioneren.

 

Psychische problemen

Overspannen, burn-out, depressie, ADHD, ADD, autisme, identiteitsproblematiek… meer dan eerder is het binnen een relatie zichtbaar en bespreekbaar dat een van beide (of beide) partners een last draagt. En zo’n situatie zorgt al snel voor problemen. Want waar het ontstaan van de situatie ligt in een lastige aanpassing voor het zelf aan e 24/7 cultuur, in deze cultuur is uiteindelijk ook maar weinig ruimte voor psychische problemen. Ze zijn er om snel op gelost te worden en echt zichtbaar, liever niet. Schaamte en schuld brengen relaties en gezinnen in een pakket van spanning.  

 

Seks

Het is een welbekend patroon… in de eerste periode van de relatie is de verliefdheid, nieuwsgierigheid en aantrekking dusdanig groot dat er als vanzelf intimiteit is en seks. Op een bepaald moment, vroeg of laat merken we allemaal een verandering in de seks en dit is een symptoom. Dat er iets is. En de situatie kan stressvol en worden wanneer jullie hier geen onderzoek naar doen.

 

Broer-zus of de vecht-relatie

Een broer-zus relatie of vriendschapsrelatie of altijd kibbelen-relatie zijn veelvoorkomende relatieproblemen dan wel -patronen. Ook hier is de ontstane situatie een symptoom voor de relatie waar zaken spelen en partners uit verbinding zijn. Het vermijden van het aangaan van deze situatie maakt verwijdering groter en leidt op termijn tot gevolgproblemen.

 

Egoïstische partner

In een relatie met een partner die alleen maar aan zichzelf denkt en geen oog en oor heeft voor zijn of haar partner ontstaat er vroeg of laat stress. De ander voelt zich vaak eenzaam en onbegrepen. En hierdoor kan de ene partner zich onzeker gaan voelen binnen een relatie.

Vaak vluchten partners in veroordeling in termen van diagnose ‘narcistisch’, ‘afhankelijk’, ‘neurotisch’. Het zijn termen die partners gaan bezigen om iets van af zich af te zetten. Dit op zich zorgt al voor een verdere verwijdering. En de vraag die onbeantwoord blijft is, wat ligt er werkelijk ten grondslag aan deze situatie. En wanneer je niet bij die vraag komt, wordt de frustratie en ergernis en het overleefgedrag gemakkelijk zodanig dat de relatie als vanzelf eindigt.

 


Kinderen krijgen of niet kunnen krijgen

Eerst waren jullie met z’n tweeën, alles kon en je hoefde met bijna niemand rekenen te houden. Dan opeens is er een kindje in jullie relatie. Prachtig natuurlijk, maar dit zorgt ook voor grote veranderingen binnen een relatie. Anderzijds heeft het niet kunnen krijgen van kinderen ook een enorme impact op een relatie.

 

Jaloezie

Jaloezie komt in relaties veel voor. Het veroorzaakt stress en brengt vanaf de aanvang van de relatie het samenzijn in een gespannen toestand. Beide partners worden steeds alerter en uitputting, agressie en grensoverschrijding zijn veelvoorkomende gevolgproblemen. In deze relatie is geen vertrouwen. En met het ontbreken van deze belangrijkste bouwsteen is er ook geen sprake van een volwassen relatie.

 

Alcohol en andere verslaving

Al lange tijd gaan jullie ruzies over het drinken of ander gebruik van je partner en steeds hoop je weer dat er nu toch iets verandert. Hoe ga je (weer) verder, hoe lang ga je door, wat kun je doen? Het zijn zomaar vragen en grote vragen als partner. Die je wellicht niet gemakkelijk deelt met dierbaren. En met jouw eenzaamheid ontstaan er weer volgende problemen. 


Zo werkt het

In de praktijk werk ik met coaching, counseling en therapie, vanuit wat je nu ervaart, naar een verbetering van de situatie ‘in het nu’. Dat beide partners zich veilig voelen in de therapie, is ons belangrijkste goed. Van daaruit kunnen we samenwerken. En hoe vervelend je, jullie, je nu ook voelen en hoe vastgelopen jullie je situatie ook ervaren, dit hoort bij het leven. Als specialist op het gebied van ‘leren leven’ help ik jullie graag verder.

 

Het theoretisch kader van waaruit ik werk is de integratieve psychotherapie. Hierbij is sprake van de integratie van bewezen klassieke en hedendaagse therapievormen en alles er tussenin. De beginselen hiervan zijn bepalend voor onze samenwerking:


·      Jullie en jullie unieke bestaan staan centraal. 

·      Als mens ben je zoveel meer dan je last, klacht of probleem. Ook al overzien jullie dat op dit moment wellicht nog niet.

·      De benadering is holistisch: je bestaat uit een fysiek lichaam, een psyche, een ziel, een omgeving en gevoelens (emoties). Deze 5 factoren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het maakt niet uit waar onbalans ontstaat, het heeft op korte of lange termijn zijn weerslag.

·      In de behandeling is daarom met name ook aandacht voor het vinden van de oorzaak (wat maakt dat je uit verbinding gaat en hoe ziet dat veld eruit). De samenwerking is dus niet alleen gericht op het puur bestrijden van klachten of symptomen. Want wanneer de oorzaak onbelicht blijft, openbaard de last zich in een andere vorm op een later moment.

·      Wat volgt is een behandelplan op maat: als holistisch therapeut kijk ik naar de verschillende factoren en hoe die elkaar beïnvloeden, met oog voor jullie en individuele behoeften en wensen.
 


Betrokken, open, duidelijk en praktisch

Cliënten ervaren mij als betrokken, open, duidelijk en praktisch. Humor en luchtigheid wissel ik af met minutieus getimede stilte waarin de meest heldere waarheid op een respectvolle en waarachtige manier zijn weg naar het hier en nu vindt. Vanuit het bewustzijn wat ontstaat kunnen we stappen maken.

Systematisch worden patronen zichtbaarder en kunnen elementen op hun plaats komen en zich ontwikkelen. Het ervaren van neuroplasticiteit zal jullie motivatie vergroten om je in autonomie verder te ontwikkelen.

In onze samenwerking richten we ons dus op punt voorbij ‘het probleem oplossen’. Wat jullie nu hebben en ervaren is er namelijk om een reden. Iets wil gehoord, gezien en doorvoelt worden. Wanneer dit onbehandeld blijft, zal een last zich in de toekomst in een andere vorm opnieuw openbaren. We gaan naar de essentie, naar de oorzaak van de situatie en streven naar het hoogste: leven, levenslust en innerlijke rust. In welke vorm dan ook. Jullie last is een onderdeel in dit proces van leven. Jullie zijn dus al op weg.

Wanneer je ‘niet lekker in je vel zit’, openbaart zich dat in zes mensdimensies: fysiek, emotioneel, gedragsmatig, cognitief, imaginair/energetisch en sociaal. Ontwikkeling en verandering wordt mogelijk wanneer je al deze gebieden aanspreekt en de oorzaak wordt aangepakt. Is de oorzaak nog niet doorvoelt, dan blijft een probleem zich steeds in andere hoedanigheden manifesteren. Het proces op weg naar de kern gaat stapsgewijs. Het kan daarom ook zo zijn dat jullie verder willen gaan op de resultaten van een eerdere therapie.


Duur

In 5 tot 15 bijeenkomsten van een uur is de problematiek waarmee jullie je melden aan te pakken. De inhoud van de therapie wordt afgestemd op jullie specifieke situatie. Het doel van de samenwerking is dan ook uitdrukkelijk autonomie en geen afhankelijkheid van de therapie.


Over mij

Mijn werkzame leven ben ik begonnen in het bedrijfsleven en na 15 jaar heb ik de overstap gemaakt om mij volledig te kunnen richten op psychologie en sinds 2012 hou ik praktijk. Ik ervaar het als een heel gezond verlangen om nieuwsgierig te zijn naar jezelf, je eigen psychodynamiek. Zodat je een zekere grip op je leven kunt ontwikkelen, met alles erop en eraan, en je dit bemerkt in de verbetering van de kwaliteit van je leven. Paradoxaal genoeg zijn het in eerste instantie vaak 'problemen' waardoor we het bewustzijn kunnen ontwikkelen om in de richting van onszelf te gaan.

Wat ik cliënten gun en waar ik plezier uit haal in de samenwerking, is dat je ervaart dat je, je ontwikkelt: je weet én je doet. Dit in tegenstelling tot ‘ik weet wel hoe het zit, maar het lukt mij niet om mijn gedrag te veranderen’. Vanuit een aangename samenwerking, ga ik graag voor aantoonbaar resultaat.

Hoe we daar komen is door steeds weer alles wat er aan psychologie beschikbaar is, te vertalen naar jouw dagelijkse praktijk, jouw unieke leven met specifieke situaties. Want uiteindelijk werkt therapie, of psychologieles - hoe je het noemen wilt -, volgens het principe van leren leren. En ik begeleid je hier graag bij.

Ik woon samen met Rogier en ben moeder van Berger en Lauren.


Neem contact met mij op om direct te weten op welke korte termijn je kunt starten. Een samenwerking begint met een intake. In deze kennismaking gaan we uitgebreid in op je vragen. Ik beschrijft naar aanleiding hiervan jouw specifieke persoonsgerichte therapie.

Online therapie

Online sessies gaan voornamelijk via Zoom of anders, dit in overleg.

Opleidingen & registraties

Opleiding.
Mastertherapeut ECP, Integratieve Psychotherapie voor volwassenen. Academie voor Psychotherapie.
Systeem Dynamieken in Families. Bert Hellinger Instituut Nederland.

Registraties.
Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging VIT (Vereniging Integraal Therapeuten), nummer 534.17.A.
Ik sta ingeschreven in het RBCZ-register (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg), licentienummer 205084R. Daarmee ben ik gebonden aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). En heb ik jaarlijks te voldoen aan kwaliteitseisen op het gebied van wet- en regelgeving, bij- en nascholing, zelfreflectie, VOG en de praktijk waar de zorg wordt verleend.

Ik val onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij geschilleninstantie SCAG.

AGB codes.
Zorgsoort: Psychologische Zorgverleners.
Onderneming 94060072

Zorgverlener 94012955
Zorgsoort: Overige therapeuten en Complementair en Aanvullende zorg.

Onderneming 90057060

Zorgverlener 90048528

KvK Amsterdam 34290656


Registraties

Specialisaties

Relaties | Liefde
Loop je steeds vast in relaties? Wordt je vriendenkring steeds kleiner? Of heb je juist veel vrienden maar voel je, je toch alleen? Wil je partner bij je weg of ben juist jij verliefd op een ander? Zeurt je partner veel en heb je het gevoel het nooit goed te kunnen doen? Wat een goede relatie is bepaal jij zelf en tegelijk is ook iets een probleem als jij het als een probleem ervaart.

Stress | Overspannen - Burnout
Heb je het gevoel dat alles en iedereen op je leunt? Dat de trein maar door raast, terwijl jij zo ontzettend moe bent? Lijd je onder een werksituatie waar je geen invloed op hebt? Of misschien voel je je besluiteloos, prikkelbaar en vergeet je vaak dingen? Misschien heb je last van stress of ben je overspannen en heb je zwaarmoedige gedachten? Wellicht zit je inmiddels thuis?

Angst | Overleven
Ervaar je steeds weer iets wat je hebt te vermijden, mee om hebt te gaan, strijdt. Lig je wakker, komen benauwende momenten en situaties steeds weer terug. Ervaar je dat je alleen staat en/of bent. Voel je, je eenzaam? Doe je steeds minder?

Werk | Carrière
Denk je regelmatig: "Pfff… morgen weer maandag"? Heb jij pas rust als je werk af is? Durf je niet van baan te veranderen, hoewel je dat wel wilt? Heb je last van hoge werkdruk en geen plezier meer in je werk? Heb je last van een dominante manager, het glazen plafond of je plek in je team? 

Maak een beweging. Neem contact op met de praktijk om te onderzoeken wat een samenwerking voor jou kan betekenen.

De meest behandelde relatieproblemen in mijn praktijk:

Vreemdgaan

In het hebben van een relatie ligt een gevoel van ‘samen’ besloten en elkaar vertrouwen. Wanneer een van de partners is vreemdgegaan wordt alles in een keer anders. Of het nu besproken is of nog geheim, de ervaring komt hoe dan ook tussen jullie in te staan. Bewust of onbewust staat de waarde vertrouwen onder grote druk en daarmee ook de relatie. Het effect van dit handelen op partners is groot, ook op de partner die vreemd is gegaan of nog gaat. Deze situatie aangaan en komen tot een beweging waarin weer verbinding gemaakt kan worden, en in een volwassen staat van zijn een gesprek kan worden gevoerd, vraagt om begeleiding.

 

Schoonvader, schoonmoeder!

Het is een o zo bekende en veelbesproken valkuil, de rol van schoonvader en/of schoonmoeder te bagatelliseren en terugbrengen tot de status van onderwerp waar gemakkelijk een grap over gemaakt kan worden. Of waar je in de relatie nu eenmaal mee te leven hebt. Overigens kan dit ook gaan over de rol van de eigen vader en/of moeder van een van de partners. En ook hier geldt dat wanneer er niet goed gekeken, gehoord en/of gevoeld wordt dat schoonouders relaties op de klippen kunnen drijven.

 

De relatie met de telefoon

Vooral in een bepaalde levensfase is ‘het druk hebben’ een onvermijdelijke. En voor sommigen relaties betekent dit dat er verwijdering in gang wordt gezet. En dat kan zo onopgemerkt gaan dat je pas merkt hoever je samen bent afgedreven wanneer de ruzies gaan over de rol van de telefoon in de slaapkamer. De weg terug naar verbinding kan verre van vanzelfsprekend zijn.

 

Slechte communicatie

Elkaar negeren, steeds kritiek hebben, minachten en/of verdedigen. Het zijn gedragingen die gemakkelijk kunnen leiden tot disfunctionele patronen. Frustratie en ergernis lopen op en ruzie en wellicht heftige uitbarstingen zijn het gevolg. En uiteindelijk kan de stress vanuit dit patroon jullie volledig in de greep houden.

 

Geld en werk

Financiële problemen staan bovenaan staan bij de meest voorkomende relatieproblemen. Partners die alles in zich hebben om succesvol samen te zijn, zien hun relatie in korte termijn geweldig veranderen onder de druk van financiële last. En deze beweging van stress en overleven maakt dat de situatie vaak nog eenzamer wordt en nog stressvoller. Terwijl partners juist gebaat zijn bij helder functioneren.

 

Psychische problemen

Overspannen, burn-out, depressie, ADHD, ADD, autisme, identiteitsproblematiek… meer dan eerder is het binnen een relatie zichtbaar en bespreekbaar dat een van beide (of beide) partners een last draagt. En zo’n situatie zorgt al snel voor problemen. Want waar het ontstaan van de situatie ligt in een lastige aanpassing voor het zelf aan e 24/7 cultuur, in deze cultuur is uiteindelijk ook maar weinig ruimte voor psychische problemen. Ze zijn er om snel op gelost te worden en echt zichtbaar, liever niet. Schaamte en schuld brengen relaties en gezinnen in een pakket van spanning.  

 

Seks

Het is een welbekend patroon… in de eerste periode van de relatie is de verliefdheid, nieuwsgierigheid en aantrekking dusdanig groot dat er als vanzelf intimiteit is en seks. Op een bepaald moment, vroeg of laat merken we allemaal een verandering in de seks en dit is een symptoom. Dat er iets is. En de situatie kan stressvol en worden wanneer jullie hier geen onderzoek naar doen.

 

Broer-zus of de vecht-relatie

Een broer-zus relatie of vriendschapsrelatie of altijd kibbelen-relatie zijn veelvoorkomende relatieproblemen dan wel -patronen. Ook hier is de ontstane situatie een symptoom voor de relatie waar zaken spelen en partners uit verbinding zijn. Het vermijden van het aangaan van deze situatie maakt verwijdering groter en leidt op termijn tot gevolgproblemen.

 

Egoïstische partner

In een relatie met een partner die alleen maar aan zichzelf denkt en geen oog en oor heeft voor zijn of haar partner ontstaat er vroeg of laat stress. De ander voelt zich vaak eenzaam en onbegrepen. En hierdoor kan de ene partner zich onzeker gaan voelen binnen een relatie. Vaak vluchten partners in veroordeling in termen van diagnose ‘narcistisch’, ‘afhankelijk’, ‘neurotisch’. Het zijn termen die partners gaan bezigen om iets van af zich af te zetten. Dit op zich zorgt al voor een verdere verwijdering. En de vraag die onbeantwoord blijft is, wat ligt er werkelijk ten grondslag aan deze situatie. En wanneer je niet bij die vraag komt, wordt de frustratie en ergernis en het overleefgedrag gemakkelijk zodanig dat de relatie als vanzelf eindigt.

 

Kinderen krijgen of niet kunnen krijgen

Eerst waren jullie met z’n tweeën, alles kon en je hoefde met bijna niemand rekenen te houden. Dan opeens is er een kindje in jullie relatie. Prachtig natuurlijk, maar dit zorgt ook voor grote veranderingen binnen een relatie. Anderzijds heeft het niet kunnen krijgen van kinderen ook een enorme impact op een relatie.

 

Jaloezie

Jaloezie komt in relaties veel voor. Het veroorzaakt stress en brengt vanaf de aanvang van de relatie het samenzijn in een gespannen toestand. Beide partners worden steeds alerter en uitputting, agressie en grensoverschrijding zijn veelvoorkomende gevolgproblemen. In deze relatie is geen vertrouwen. En met het ontbreken van deze belangrijkste bouwsteen is er ook geen sprake van een volwassen relatie.

 

Alcohol en andere verslaving

Al lange tijd gaan jullie ruzies over het drinken of ander gebruik van je partner en steeds hoop je weer dat er nu toch iets verandert. Hoe ga je (weer) verder, hoe lang ga je door, wat kun je doen? Het zijn zomaar vragen en grote vragen als partner. Die je wellicht niet gemakkelijk deelt met dierbaren. En met jouw eenzaamheid ontstaan er weer volgende problemen.

Tarieven

Het tarief voor een sessie is € 115,-. De duur is 60 minuten.
De intake annex kennismaking is kosteloos wanneer het niet tot een vervolg komt, anders is het de eerste sessie. Vergoeding is mogelijk via de aanvullende verzekering. Of jouw kosten (gedeeltelijk) worden vergoedt is afhankelijk van je zorgverzekeraar en je polis. Vragen hierover beantwoord ik graag. Voor meer informatie kun je ook terecht op: https://vit-therapeuten.nl/clienten/vergoeding.

Wil je in geval van verhindering dit uiterlijk twee werkdagen voor de sessie laten weten. Bij niet tijdige afmelding kan naar redelijkheid en billijkheid de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Openingstijden

Maandag 09.15-22.00 uur
Dinsdag 09.15-22.00 uur
Woensdag 09.15-22.00 uur
Donderdag 09.15-22.00 uur
Vrijdag 09.15-22.00 uur
Zaterdag -
Zondag -

Ligging

Mijn praktijk ligt in Bloemendaal.
Ik ontvang mensen uit de regio Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Zaanstad, Assendelft.
Neem contact op

Wil jij ook verandering?

Ja, ik wil verandering
( Nee, ik zoek nog verder )
Goed dat je de stap gaat zetten.
Laat een bericht achter en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.


Naam
Woonplaats
Email
Telefoon
Bericht