Relatietherapeuten.net
Netwerk van relatietherapeuten
Relatietherapie

Nicolette | Relatietherapeut / coach / Psycholoog

Relatietherapeut / coach / Psycholoog - Nederland - Nicolette
Online Relatietherapie
Nederland
Stuur een bericht

✓ Ik bied ook online therapie aan

Goed dat je de stap gaat zetten.
Laat een bericht achter en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.


Naam
Woonplaats
Email
Telefoon
BerichtOnline Relatietherapie

Elkaar kwijt geraakt? Jezelf kwijt geraakt in de relatie? Geen tijd meer voor jezelf sinds je kinderen hebt en daardoor al helemaal geen tijd meer voor elkaar? Geen tijd meer voor leuke dingen met z'n tweeen? Ruzies? Is het allemaal vanzelfsprekend geworden? Wordt je niet meer gestimuleerd of gewaardeerd in de relatie? Voel je druk om te presteren? Geef je liefde maar wordt het niet gezien? Of waar liggen jullie behoeftes? Dit kunnen we verkennen met relatietherapie.

Therapie: wat klinkt dat zwaar he? Misschien moet je het coaching noemen, of even een helpende hand vragen. Ik ben er voor jullie.

 

Soorten relatieproblemen

Vaak zien wij in de praktijk dat mensen overvallen kunnen worden door bijvoorbeeld:

 

- Het te weinig delen van behoeften waardoor er verwijdering kan ontstaan met alle gevolgen

  van dien

- Je laten leven door gezinsomstandigheden, werk of andere zaken waardoor de relatie op

  zich weinig tot geen aandacht krijgt en als gewoon gezien wordt.

- Gevoelens voor een ander dan je partner die een bedreiging voor je relatie vormen

- Je voelt / ervaart afstand, gaat beide zo anders met zaken om die wel effect

  hebben op de relatie, waardoor je minder gericht samen in gesprek gaat. Gerichter leren

  communiceren is dan van groot belang om verwijdering te voorkomen.

 

Ook irritaties die niet meer onderdrukt kunnen worden, communicatieproblemen en verzanden in verwijt op verwijt is wat we veel tegen komen. ".... Ja maar jij deed dit en dit en dit..... ja maar dat komt omdat jij ......" en zo beland je niet zelden in een conflict waar beide niet vrolijk van worden.

 

Het eerste gesprek

In een eerste gesprek verkennen we wat de aanleiding om contact op te nemen was en wat jullie doelstelling van de therapie is en of we daarmee met zijn drieën op 1 lijn zitten. In de meeste gevallen is de doelstelling om de relatie te verbeteren. En soms zijn verschillen, problemen of andere omstandigheden zo overheersend, dat er gewerkt wordt aan een afscheid. Ook dan kan therapie noodzakelijk zijn omdat beide partners vaak heel anders met bijvoorbeeld verlies en dus de verwerking omgaan.

Is het doel om weer dichter bij elkaar te komen en vanuit meer inzicht in elkaar verder te gaan, dan is dat het doel waaraan we vaak gezamenlijk werken. Daarnaast is er de mogelijkheid om ook onderwerpen in 1 op 1 gesprekken aan te pakken. We doen alles in overleg.

 

Diverse methodieken (persoonlijkheidsonderzoek, karakterschetsen, krachtenveldanalysen en onderzoek naar persoonlijke kwaliteiten) kunnen worden toegepast. Huiswerkopdrachten worden aan de hand van de gekozen interventie meegegeven en praktische stappen (bijvoorbeeld meer samen doen, samen ontspannen, elkaar juist wat meer ruimte geven voor individuele ontwikkeling etc) worden uitgewerkt.

 

De relatietherapie is er op gericht om beide partijen met respect te behandelen, beide partijen niet te beoordelen of te veroordelen over wie goed of fout is. Beide rollen worden inzichtelijk gemaakt.

 

Voorwaarde voor de relatietherapie is wel dat beide partijen er achter staan om in gesprek te gaan. Zo kunnen we samen naar een gemeenschappelijk doel toe werken.

Mijn eigen doelen zijn:

 • Samen met jullie aan jullie eigen doelen werken
 • Oordeelloos een luisterend oor bieden 
 • Vertrouwen geven dat alles wat er verteld wordt, veilig is 
 • Jullie (terug-) zetten in jullie eigen kracht 
 • Tips geven voor een haalbaar gelukkiger leven

 

 

Wat vind ik het fijnste aan het geven van relatietherapie?

Fijn vind ik het, als mensen elkaar beter begrijpen, beter met hun eigen emoties kunnen omgaan, meer inzicht hebben in zichzelf en de ander, elkaar minder verwijten maken en daardoor prettiger met elkaar kunnen (leren) omgaan.

 

De dynamiek tussen 2 "partijen" en daarmee mijn neutrale rol met respect voor beide invullen, vind ik waardevol.

 

Willen jullie meer weten of een afspraak maken, neem dan contact met mij op. Telefonisch is de snelste manier. Laat jullie telefoonnummer achter, dan kan ik contact met jullie opnemen. Als jullie liever een email of what's app bericht sturen, mag en kan dat natuurlijk zeker ook. Hou dan wel jullie SPAM-box in de gaten.

Online therapie

Videobellen kan via What's app of via Google Meet. Ik stuur jullie dan een link via de email die julie kunnen aanklikken en zo kunnen we elkaar toch zien en horen.

Opleidingen & registraties

Universitaire bul in Sociale Psychologie (daarnaast tevens een tijd Klinische Psychologie gestudeerd)

Daarnaast:
- NIP registratie (Nederlands Instituut voor Psychologen)
- AGB code zorgverlener: 94008308
- AGB code psychologenpraktijk: 94057137
- TP Therapie Psycholoog


Registraties

Specialisaties

Relatietherapie: training of relatietherapie voor stellen met relatieproblemen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Communicatieproblemen
 • Vreemdgaan
 • Verschil in behoeftes of verwachtingen
 • Hechtingsproblemen
 • Niet kunnen binden of verlatingsangst
 • Onzekerheden
 • Jaloezie
 • Intimiteitsproblemen
 • Verdriet of verschil in omgaan met verdriet
 • Ruzies / conflicten, verwijten, je gelijk willen halen ipv voor je geluk willen gaanWat zijn de meest voorkomende relatieproblemen?

 

1. Communicatieprobleem

Het begint bij het erkennen dat er een probleem is met de communicatie. Soms weten mensen dat niet van elkaar of weten niet dat veel problemen naar de communicatie te herleiden zijn.

 

Als er het besef is, bespreken we de feedback regels en leren stellen hoe zij elkaar beter en effectiever feedback kunnen geven. Resultaat is dan dat mensen elkaar minder gaan verwijten, en dat zij elkaar beter gaan begrijpen en niet meer in de verdediging hoeven te schieten.

 

 

2. Verschil in hobby's / het ervaren van leuke dingen doen

Een van de eerste dingen die de stellen als huiswerkopdracht krijgen is met specifieke subvragen de verwachtingen inventariseren. De verwachtingen van elkaar en van de relatietherapie.

 

Belangrijk is om dat helder te hebben waardoor we doelgericht kunnen werken. Ook belangrijk is om te weten wat iemand verstaat onder ""leuke dingen doen"". vaak verwachten we van de ander, dat de ander dat wel door heeft of weet. Maar de vanzelfsprekendheid van de een, is niet die van de ander.

 

Als het niet wordt uitgevraagd, blijven interesses onbesproken en kunnen mensen elkaar niet tegemoed komen. Dus resultaat is dat dat boven tafel komt, en dat daardoor meer gezamenlijke leuke activiteiten ondernomen kunnen worden, waardoor de verbinding kan groeien. 

 

 

3. Verschil in behoefte op intiem vlak

Ook op intiem vlak bestaan verwachtingen. Vaak zitten mensen onderling niet op 1 lijn . Het beoogde resultaat is dat men weet van elkaar wie welke behoefte heeft, zowel in kwaliteit als in kwantiteit.

 

De kunst is om ergens in het midden uit te komen. Betekent wel dat beide partijen vaak water bij de wijn moeten doen. Er wordt gewerkt met huiswerkopdrachten. Als ze daar beide voor open staan, is dat mooi.

 

Als dat niet werkt, is het de vraag wie zijn/haar "zin"" krijgt en in welk ander opzicht er verder gekeken kan worden. Dus de een geeft bijvoorbeeld toe op het ene gebied. Betekent dat de ander toegeeft op het andere gebied. Als er op dit punt er echt niet uitkomen, is doorverwijzing naar een seksuoloog een oplossing. 

 

 

4. Vertrouwen

bij vreemdgaan gebeurt het vaak dat er stiekem wordt gedaan en dan is het herstellen van vertrouwen erg moeilijk

 

Allereerst wordt gewerkt aan het geven van een beschrijving van "vertrouwen". Voor de een zit het bijvoorbeeld in loyaliteit en vaak thuis zijn, voor de ander zit het in een telefoon open en bloot op tafel leggen zodat iedereen het kan zien en dat er transparantie is.

 

Het is maatwerk. Hierover worden concrete afspraken gemaakt zodat men in de gelegenheid wordt gesteld zich hier aan te houden. Zo geef je in ieder geval aan dat je er aan wilt werken.

 

 

5. Voor elkaar denken / invullen voor elkaar zonder te checken of het klopt

Dingen gaan dan een eigen leven leiden en dan kunnen mensen uit elkaar groeien

 

Als mensen voor elkaar gaan denken en gaan invullen, is de film al geregiseerd en kan iemand niet meer op zijn eigen manier reageren. Wat we kunnen aanpakken zijn delen uit de cognitieve therapie waardoor men anders gaat denken en daardoor voor de ander prettiger gaat reageren. Doel is hier ook weer een verbeterde relatie.

 


Relatietip van de week:

Kom liever te vroeg in relatietherapie dan te laat! Mijn ervaring is, dat mensen soms (te) lang wachten, zodat er al van alles aan nare dingen gebeurd kan zijn, waardoor het moeilijker is om te herstellen. Fijn is het als men er op tijd bij is en daardoor construtief aan de relatie kan werken.
 

Wat kan ik nog meer voor jullie betekenen?

Psychologische dienstverlening:

 • Ontspanningstherapie bv dmv Mindfulness 
 • Meditatie
 • Angsttherapie dmv psycho-educatie en Exposure in vivo geleidelijk aan blootstellen aan datgene waar je bang voor bent 
 • Activerende begeleiding
 • Hulp bij dilemma's en keuze-stress
 • Persoonlijkheidsonderzoek
 • Rouwtherapie, bij bv verlies van dierbaren (ervaringsdeskundigheid) 
 • Time-management-therapie
 • Rationeel emotieve therapie: anders leren denken
 • Gaan of terugkeren naar je eigen kwaliteiten
 • Leren gelukkiger te worden
 • Assertiviteitstraining
 • zelfbeeldverhogende training 
 • Keuzes leren maken in het leven door het aanpakken van dilemma's

 

Loopbaan coaching:

 • Ziekteverzuimpreventie
 • Beroepskeuze- en loopbaanoriëntatie: (niet het daadwerkelijk bemiddelen naar een nieuwe baan, maar wel weten welke richting je in zou willen)
 • Sollicitatie- en Presentatietraining

 

 

De meest behandelde relatieproblemen in mijn praktijk:

Als aanvulling op bovenstaande, komen binnen de relatietherapie de volgende onderwerpen vaak aan de orde:

 • Communicatieproblemen
 • Verschil in visie of prioriteiten stellen (bv. op het leven, op het opvoeden van de kinderen)
 • Seksuele problemen / onvrede / onenigheid / verschil in behoeftes
 • Overspel / vertrouwen / wantrouwen
 • Onbegrip voor elkaars situatie
 • Verwijten / geen streep onder het verleden kunnen zetten / niet kunnen vergeven en dus niet in staat zijn weer een opening te kunnen geven

Tarieven

De kosten zijn:


90 euro inclusief BTW per uur. (geldt ook voor de intake). Het wordt niet vergoed door de verzekering. Belangrijk is dus dat jullie nagaan of jullie het zelf kunnen betalen.
Check regelmatig jullie Spam-box van de email. Het kan zijn dat bij de beantwoording op jullie aanmelding mijn email namelijk in de Spam-box belandt.
Let er dan ook op dat jullie bij de aanmelding ook duidelijk jullie telefoonnummers noteren. Als ik julie bel voor informatie of voor het maken van een afspraak, dan is dat risico dan ook al opgelost.

En na jullie aanmelding, volgt er een intakegesprek. Dat intakegesprek kan meestal ingepland worden binnen 2 weken. In dat intakegesprek geven jullie aan waar jullie tegen aan lopen, wat jullie van mij verwachten, wat jullie willen bereiken en wat jullie doelen zijn. Aan het einde van ons intakegesprek noteer ik jullie gegevens en stellen we een stappenplan op. Dat is een richtlijn voor de komende sessies en met dat stappenplan gaan jullie concreet aan de slag. Ik evalueer regelmatig of het lukt om de stappen te zetten. Het kan zijn, dat jullie gaande weg de tijd een ontwikkeling doormaken, waardoor het stappenplan gewijzigd of aangevuld dient te worden. Dat bespreken we steeds tussentijds. Ook vraag ik soms tijdens ons traject of jullie de doelen al behaald hebben. Als dat zo is, en jullie voelen je daar goed bij, dan kunnen we het traject afsluiten. Als ik merk dat er andere dingen nog nodig zijn, zeg ik jullie dat ook. We doen alles in overleg. 

Ligging


Neem contact op

Wil jij ook verandering?

Ja, ik wil verandering
( Nee, ik zoek nog verder )
Goed dat je de stap gaat zetten.
Laat een bericht achter en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.


Naam
Woonplaats
Email
Telefoon
Bericht


© Relatietherapeuten.net - relatietherapie en huwelijkstherapie
| Disclaimer | Privacy verklaring | Reviews | Login |