Relatietherapeuten.net
Netwerk van relatietherapeuten
Relatietherapie

Rob Stuart | integratieve relatietherapeut Utrecht

integratieve-relatietherapeut-Utrecht-Utrecht
Mgr. van de Weteringstraat 14 A
3581EH Utrecht
therapie-utrecht@datzitzo.com
Stuur een bericht


Goed dat je de stap gaat zetten.
Laat een bericht achter en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.


Naam
Woonplaats
Email
Telefoon
BerichtRelatietherapie Utrecht - Relationship Counselling

Als integratief relatietherapeut begeleid ik partners door processen van heling en verandering die gefocust, kortdurend en effectief zijn. Meestal is de kernklacht een patroon van herhaaldelijke conflicten die uit de hand lopen en/of onderlinge verwijdering. Vaak is er ook sprake van emotionele en/of seksuele ontrouw. Eerst onderzoeken we hoe dit patroon in stand wordt gehouden. Daarna werken de partners samen om de klacht te transformeren in de KRACHT van de relatie: veilige verbinding, wederzijds begrip en empathie.


Hoe werkt integratieve relatietherapie?

In eerste instantie leggen we de focus op wat nog prima gaat en wat wringt in jullie interacties. Hoe triggeren jullie onaangename, ongewenste, onveilige gevoelens bij elkaar tijdens conflicten? Wat wordt er precies getriggerd? Aan het oppervlak zijn dat waarschijnlijk gevoelens zoals irritatie, ergernis, boosheid of zelfs woede. Tegelijkertijd worden dieperliggende gevoelens aangewakkerd, bijvoorbeeld angst, jaloezie, schaamte, hulpeloosheid of machteloosheid.

 

Stel je (je) doel (voor)

De eerste fase van de therapie bestaat uit:
1) het exploreren van negatieve interacties en triggers die de veilige hechting bedreigen,
2) het inzoomen op het lastigste en pijnlijkste aspect daarvan (de kernklacht), en
3) het stellen van concrete, realistische doelen. De partners benutten gezamenlijk hun verbeeldingskracht om zich voor te stellen wat de gewenste toestand van de relatie zou kunnen zijn.

Hoe kunnen de negatieve gevoelens in positieve gevoelens getransformeerd worden?


Bijvoorbeeld: stel dat je je onveilig voelt bij je partner wanneer een conflict escaleert. Dan ligt het voor de hand dat je basisbehoefte veiligheid is. En als je je onzeker voelt, dan heb je behoefte aan zekerheid. Zo simpel is het. Disfunctionele interacties worden dus omgetoverd in functionele interacties door in contact te komen met je onvervulde behoeftes en die aan je partner uit te spreken op een manier die leidt tot een positieve respons van hem/haar. Zo kan bijvoorbeeld machteloosheid getransformeerd worden in bekrachtiging, wantrouw in trouw, zelfverdedigende terugtrekking in openheid en nieuwsgierigheid. De essentie is dat beide partners leren hoe ze onveilige verbinding kunnen transformeren in veilige verbinding.

 

Zachtere gevoelens en behoeftes ont-dekken

De sleutel is dus:

1) het ont-dekken of openleggen van 'zachtere' kerngevoelens die in beide partners worden getriggerd tijdens onveilige interacties,
2) het 'reframen' (herformuleren) van deze gevoelens in basisbehoeftes, en

3) het uitspreken van elke basisbehoefte als een beleefd verzoek, zonder kritiek of zelfverdediging. 

 

Voorbeelden van 'zachtere' gevoelens zijn verdriet, eenzaamheid, hopeloosheid, machteloosheid, enz. Zij wijzen op een zijnstoestand van emotionele armoede, een fundamenteel tekort. Ze kunnen daarom worden geherinterpreteerd als behoeftes, als legitieme wensen naar geluk, verbondenheid, hoop, kracht, enz. De hamvraag is: wat let je eigenlijk om deze zachtere kerngevoelens en volstrekt legitieme wensen eerlijk en emotioneel neutraal aan je partner te uitten? Zet het luikje open!

 

Graven naar schatten!

De partners werken samen, onder mijn begeleiding en vaak ook m.b.v. zelfhulpboeken (bv. 'Houd Me Vast: Zeven Gesprekken voor een Hechte(re) en Veilige Relatie' van Dr Sue Johnson) om de positieve aspecten van de relatie – vooral de veilige verbinding – te versterken. Uiteraard vergt dit proces van heling en verandering geduld en doorzettingsvermogen: oefening baart kunst. Essentieel is dat beide partners bereid zijn om niet meer met de vinger naar elkaar te wijzen maar te aanvaarden dat "wij allebei zijn vastgelopen". Vervolgens graven de partners samen in de 'ondergrond' – dwars door lagen van boosheid, frustratie, pijn en angst – naar de daaronder liggende 'verborgen schatten'. Dat zijn de kernkwaliteiten van de partners, hun 'true colours': kracht (the 'power of the heart') en veerkracht, empathisch vermogen, en de liefde en fantasie die snakken naar vrije expressie!

 

Cliëntgericht

De integratieve aanpak is cliëntgericht: niet de therapeut maar de liefdespartners zelf beslissen welke klacht en welk doel de hoogste prioriteit krijgen. Zij doen het hoofd- en hartwerk tijdens en tussen de wekelijkse, tweewekelijkse of maandelijkse sessies. Zij bepalen ook de frequentie van de sessies en de tempo van het proces. Zij beslissen wanneer de therapie wordt afgerond, wanneer zij hun eerder gestelde doelen in voldoende mate hebben bereikt. Zij gaan om met de inhoud (de gedragingen, gevoelens en gedachten) terwijl de therapeut niets meer en niets minder doet dan het begeleiden van het proces van heling en verandering. De therapeut helpt de partners om zichzelf en elkaar te helpen.

 

Wil je ervaren hoe dit werkt? Neem dan nu contact met me op om een intakeafspraak te maken! 

 

Neem contact op

Wil je een afspraak maken of heb je een vraag?

Stuur een bericht

Goed dat je de stap gaat zetten.
Laat een bericht achter en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.


Naam
Woonplaats
Email
Telefoon
BerichtPraktische informatie

Werktijden: ma., wo., vr. 10.00‑18.00 / di., do. 10.00-15.00 / ma. t/m do. 20:00-22:00
Tarieven: Gezamenlijke sessie: €120 / Individuele sessie: €80 (ex-btw). 25% korting voor cliënten met beperkt budget
Sessieduur: Ong. 90 minuten
Opleidingen: Ned. Academie voor Psychotherapie: 4-jaar post-HBO Integratieve VolwassenTherapie + 1 jaar Integratieve PartnerRelatieTherapie
Beroepsvereniging: n.v.t.
Diversen: Nederlands of Engels gesproken. Ik ben Engelsman en heb veel ervaring met de specifieke (relatie-)problemen van expats.

Ligging


© Relatietherapeuten.net - relatietherapie en huwelijkstherapie
| Disclaimer | Privacyverklaring | Reviews | Login |