Relatietherapeuten.net
Netwerk van relatietherapeuten
Relatietherapie

Catharina van der Schoot | Integratief therapeut, relatietherapie

Integratief-therapeut,-relatietherapie-Rijen
Houtelaar 12
5121 SE Rijen
therapeut-rijen@datzitzo.com
Stuur een bericht


Goed dat je de stap gaat zetten.
Laat een bericht achter en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.


Naam
Woonplaats
Email
Telefoon
Bericht



Relatietherapie Rijen

We leven in een tijd waarin veel flexibilteit en improvisatietalent van partners wordt gevraagd. Het valt niet mee om een huishouden draaiende te houden in combinatie met een baan en een sociaal leven, en vaak met kinderen die de wereld op hun geheel eigen en gretige manier willen ontdekken.

 

Vaak schiet het contact met je partner er dan bij in en kan er een moment komen waarop je voelt dat je niet meer echt sámen bent. Dat kan ook een negatieve impact hebben op het intiem en seksuele leven. Dan ga je zaken missen in je relatie.

 

Praten helpt dan. Maar..: hoe doe je dat zonder dat je gevoelens van frustratie en teleurstelling ertoe leiden dat je je verliest in verwijten over en weer?

 

Als je je herkent in het bovenstaande, of juist andere relatieproblemen ervaart, dan kun je een afspraak maken. In de intake kunnen we dan onderzoeken waar het probleem precies zit en wat je precies nodig hebt om jullie relatie weer nieuw leven in te blazen, of een extra 'boost' te geven.

 

Onderlinge communicatie

Ik kan jullie helpen om de onderlinge communicatie gezond te maken, om weer samen op één lijn te komen en om weer te kunnen focussen op elkaars positieve intenties.

Mijn ervaring is dat in de meeste gevallen paren elkaar weer kunnen vinden en dat partners zich weer echt thuis kunnen gaan voelen bij elkaar.

Bij een kleine minderheid van de paren blijkt dat het beter is om elkaar de ruimte te geven door uit elkaar te gaan. Dat is voor beide partijen heel verdrietig en pijnlijk. Ik zal u nooit sturen of adviseren om uit elkaar te gaan: zo'n beslissing nemen jullie samen of ieder voor zich. Ik kan jullie dan helpen om de emoties die onvermijdelijk horen bij een scheiding, in gezonde banen te leiden.

 

 

Therapie op maat

In mijn praktijk bied ik integratieve psychotherapie, hypnotherapie, EMDR en partner-relatiegesprekken aan. Tevens kun je terecht voor psychologische begeleiding bij een chronische of levensbedreigende ziekte, zoals kanker. 

Een therapie- of coachingstraject wordt altijd speciaal voor jou op maat gemaakt: ieder mens is uniek en iedere relatie is uniek: dus ook jij en je hulpvraag!

Mensen uit de regio Rijen, Dongen, Oosterhout, Teteringen, Molenschot, Gilze, Tilburg en verder weten mij te vinden.

 

Wat beweegt mij?

 • de wens om met mensen in contact te zijn op een niveau waarin verandering en heling plaats kan vinden;
 • Met mensen meebewegen in hun beleving van de wereld;
 • Mensen écht kunnen zien in hun behoeften.

Al zolang ik me kan herinneren, ben ik ge-interesseerd in hoe het komt dat mensen doen wat ze doen. Dat heeft geresulteerd in uitgebreide studie naar menselijk gedrag en de drijfveren waaruit dat gedrag is voortgekomen.

Uiteindelijk kwam ik uit bij diverse opleidingen. Ik heb gestudeerd voor hypnotherapeut, integratief therapeut en health counselor. Tevens ben ik opleider voor psychotherapeuten en coaches: integratief leertherapeut en GZ-supervisor.

Door middel van de jaarlijkse bij- en nascholingen en door het lezen van vakliteratuur ben ik in de gelegenheid om steeds weer nieuwe technieken aan mijn therapeutisch arsenaal toe te voegen.

Sinds 1998 heb ik mijn praktijk aan huis.

Ik was jarenlang opleider aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam.

Ik werkte voor de Hartstichting: hulp aan ouders van stervende kinderen en overleden kinderen en als redactielid van het voorlichtingsblad 'Cordaad', bestemd voor ouders van hartpatientjes en voor beroepskrachten.

Vanuit mijn beroep als therapeut en als ervaringsdeskundige heb ik mijn medewerking verleend aan de totstandkoming van een boek over palliatieve thuiszorg voor kinderen die gaan sterven: 'In het teken van leven' van Rob Bruntink.

Na de middelbare school heb ik piano en schoolmuziek gestudeerd aan het conservatorium in Tilburg. In mijn beroep als musicus heb ik 30 jaar gewerkt.

Opleidingen & registraties

 • 1995 - 1997 Hypnotherapie, Nederlandse Academie voor Psychotherapie (NAvP), Amsterdam.
 • 1997-1998  Simontontherapie, psycho-oncologische hulpverlening, health counseling. BGL&Partners, Hoofddorp.

 

 • 2002 - 2005 Leertherapie, NAvP, Amsterdam.
 • 2005 - 2009 Integratief therapeut. NAvP, Amsterdam

.

 • 2005 EFT (emotional freedom techniques). Tran-C-actie, Eindhoven.
 • 2006 EMDR. TEP, Oud Beijerland.

 

 • 2009 - 2012 Integratieve opleider. NAvP, Amsterdam.
 • 2011 - 2013 Supervisiekunde I en II (Supervisor psychotherapie en GGZ-supervisor). NAvP & LVSC, Amsterdam.

 

 • 2014 Psychosociale Basiskennis (PsBK), NAvP, Amsterdam.
 • 2017 Relatie coaching. Civas, Haarlem.



Registraties en AGB-codes

 • AGB-code persoonlijk: 90026042
 • AGB-code praktijk: 90004876

 

 • Gecertificeerd lid van de VIT: 045.99.A
 • Geregistreerd bij de RBCZ: 103100R
 • Geregistreerd bij de geschilleninstantie SCAG. Nummer 11378. (Wanneer u een klacht heeft en deze niet met de therapeut op kunt lossen, dan kunt u via de beroepsvereniging VIT terecht bij de SCAG).
 • KvK: 20168537

  

Relevante werkervaring

1998 - heden: mijn eigen praktijk in Rijen.

 

1998-2016: opleider aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie, Amsterdam.

Leertherapeut, docent psycho-oncologische hulpverlening, docent therapeutische attitude, supervisor

 

2007 - 2010: Chess mobiliteitscentrum, Roosendaal. Coachen van en therapie aan klanten in re-integratietrajecten, voorschakeltrajecten en trajecten 'Verhogen psychische Weerbaarheid', in opdracht van UWV's CWI's in Roosendaal, Breda, Bergen op Zoom, Goes en Oosterhout.

 

2007: meelezer en feedbackgever voor de tot stand koming van het boek 'In het teken van leven' van Rob Bruntink, over palliatieve thuiszorg voor kinderen met kanker in de palliatieve en terminale fasen.

 

1993 - 2001: De Nederlandse Hartstichting, Bilthoven. Ondersteuning en psychologische hulp aan ouders met een kind in de terminale fase en na het overlijden van een kind. Werken voor en met groepen van ouders van een overleden kind.



Registraties

Specialisaties

Sinds 1998 heb ik mijn praktijk aan huis in Rijen (N Br), waar ik mensen ontvang met zeer diverse problemen/klachten. Ik werk met partner-relatiegesprekken, hypnotherapie, integratieve psychotherapie, EMDR en psycho-oncologische therapie. Alle vormen van therapie die ik aanbied zijn kortdurend. Voor iedereen wordt een traject op maat gemaakt, waarbij we uitgaan van de behoeften van de client.

 

 • Partner-relatiegesprekken: tijdens de intake gaan we onderzoeken waar het probleem precies zit. Afhankelijk daarvan wordt de behandeling ingezet. Heel vaak worden de manieren waarop gecommuniceerd wordt onder de loep genomen. Tijdens het onderzoeken en verbeteren van de communicatie komen achterliggende gevoelens van de partners aan bod. Hiervoor is het nodig om je kwetsbaar op te stellen. Daardoor wordt meer begrip gekweekt voor elkaar. Vaak is dit al een oplossing van het probleem: partners leren constructief te praten met elkaar. Natuurlijk is er veel ruimte om specifieke problemen aan de orde te stellen: wat zoal aan bod kan komen: verschil in behoefte aan praten, behoefte aan diepgang, seksuele problemen, een partner is vreemd gegaan, meningsverschil over de opvoeding van de kinderen, rommel maken en opruimen, opgaan in werk of andere persoonlijke bezigheden, soms is de relatie al bijna ten einde en willen de partners nog een laatste poging doen een en ander te verbeteren, enz. Soms wordt voor (een van) de partners even een individueel traject ingezet. Dat is met name het geval wanneer een partner last heeft van 'oud zeer' die in de relatie doorspeelt in het hier-en-nu.

 • hypnotherapie is een therapievorm waarin we werken met het trancevermogen dat iedereen in zich heeft. Je gaat in trance om je onbewuste mogelijkheden op te zoeken: iedereen heeft in zijn/haar leven succesvolle ervaringen opgedaan die benut kunnen worden om de klacht in het hier-en-nu aan te pakken. Hulpbronnen noemen we dat. Er wordt gewerkt met imaginatievormen. Hypnotherapie zetten we in bij klachten waarbij onbewuste belemmeringen een rol spelen. Te denken valt aan angst- en paniekklachten, conversiestoornis, stoppen met roken, psychosomatische klachten, eetstoornissen. Ook regressietherapie behoort tot het domein van de hypnotherapie. Hypnotherapie is ook goed te benutten bij innerlijke groei, verbetering van conditie en prestatieverbetering.

 • In de integratieve therapie gaan we ervan uit dat de client oneindig veel meer is dan alleen de klacht waarme hij/zij naar de praktijk komt. We gaan uit van het holistische principe. De mens is niet de klacht, maar heeft de klacht. In de integratieve therapie gaan we uit van het beeld (je kunt je een beeld vorman van de klacht, je klacht verbeelden), omdat dat de sleutel vormt tot je onbewuste inhouden die mee kunnen spelen. Ook in de integratieve therapie wordt gewerkt met imaginatievormen. Zeer diverse klachten kunnen worden aangepakt met integratieve therapie. Met name enkelvoudige klachten zijn goed te behandelen met integratieve therapie.

 • EMDR is een behandelingstechniek die we inzetten voor mensen die een (of meerdere) traumatische ervaring(en) hebben opgedaan. Door tijdens het denken aan het trauma te bewegen met je ogen of te luisteren naar 'klikjes', wordt de lading van het trauma verminderd. EMDR wordt dus ingezet op traumatische ervaringen die voor klachten zorgen in het dagelijks leven. Ook een laag zelfbeeld, angst- en paniekklachten, verlatingsangst en bindingsangst kunnen goed behandeld worden met EMDR.

 • Psycho-oncologische hulpverlening is bedoeld voor mensen met een levensbedreigende of chronische ziekte. Samen met de client wordt een speciaal op maat gemaakt traject opgezet en de client kan dus naar eigen behoefte invulling geven aan de begeleiding. Wat o.a. aan bod kan komen: chemokuren goed doorstaan, terugkeer in de maatschappij, moeheid en het goed verdelen van de beschikbare energie, oud zeer verwerken, omgaan met de sociale omgeving, (angst voor) de dood, voorbereiden op sterven. Indien gewenst is er ook aandacht voor de belangrijke naasten van de client. De begeleiding kan ook thuis, inhet ziekenhuis of in het hospice plaatsvinden, afhankelijk van de mobiliteit van de client.

De meest behandelde relatieproblemen in mijn praktijk:

In mijn praktijk bemerk ik dat vaak communicatieproblemen de oorzaak zijn van/meespelen in de klachten. De partners maken ruzie of een van de partners klapt juist dicht en neemt afstand. 

Verder spelen geregeld seksuele problemen een rol: seksuele problemen kúnnen een indicatie zijn dat er op ander terrein iets niet goed gaat.

Het komt ook voor dat de relatie stervende is en de partners willen nog een laatste poging doen om iets van de relatie te maken.

 

Soms komt iemand voor een individueel traject waarin de relatie een grote/de grootste rol speelt. Bijvoorbeeld:

De persoon is vreemd gegaan en de partner wil dat die in therapie gaat. Of de partner van iemand die vreemd is gegaan komt juist voor therapie.

Of iemand heeft bindings- of verlatingsangst en kan daardoor geen relatie in stand houden en komt daarvoor in therapie.

Tarieven

De kosten:

 • Per sessie relatietherapie: €100,- (€50,- per persoon)
 • Individuele sessies voor volwassenen € 90,- per sessie.
 • Voor scholieren en studenten per sessie: €55,-.

 

De individuele therapie wordt (gedeeltelijk) vergoed via de aanvullende pakketten van de meeste ziektekostenverzekeraars. Relatietherapie wordt helaas bijna nergens vergoed.

Openingstijden

Maandag 9.00 - 21.00
Dinsdag 9.00 - 19.00
Woensdag 9.00 - 21.00
Donderdag 9.00 - 21.00
Vrijdag 9.00 - 18.00
Zaterdag -
Zondag -

Praktijkfoto's

Ligging

© Relatietherapeuten.net - relatietherapie en huwelijkstherapie
| Disclaimer | Privacy verklaring | Reviews | Login |